2020.05.01.-Balogh Barnabás

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. május 1. péntek

*******************************

Isten hagyja a próbát, de adja a szabadulást

 

Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. (Zsoltárok 91:14-16)

 

A láthatatlan kórokozók nagyon pusztítanak, de fel kell vennünk velük a harcot és meg kell találnunk azt, amit mindebből az Úristen javunkra fordíthat. Találékonynak kell lennünk, hogy „miként csökkentsük a távolságot”, amit a fertőzés miatt be kell tartanunk. De, le kell küzdenünk az indokolatlan félelmet és úgy maradjunk elővigyázatosak. A fokozottan feszült helyzetben, figyeljünk egymásra és igyekezzünk türelmesek lenni. Ne túlozzuk el egy vírus, egy kór okozta veszélyt, de legyünk tudatában annak, hogy a Teremtő Isten, akinek tudta és akarata nélkül „még csak egy hajszál sem eshet le fejünkről” Ő ebben a helyzetben is Őrző és Megtartó Urunk lesz. Néhány hete volt a húsvét, a feltámadás ünnepe. Higgyük el, hogy Jézus halála és feltámadása után és az által minden megváltozott. Nem volt nagyobb ellensége az embernek a bűnnél és a halálnál – és Jézus ezt a kettőt győzte le. Igaz nem semmisítette meg – ezt ma is látjuk, de aki hisz és bízik Benne az erőt, reményt tud meríteni. A fenti Zsoltár szavai olyan erőforrást jelentenek, amiből kár volna nem meríteni. „MEGSZABADÍTOM ŐT”. Ki az az önhitt földi vándor, aki egy hosszú út során megpihen és nem vesz magához élelmet vagy nem inna egy mellette csörgedező tiszta forrásból? Terített asztalnál és csörgedező forrásnál többet jelent ez a pár zsoltárvers. Olvassuk el többször és gondoljuk át! Gondoljunk azokra is, akik nem ismerik a Szabadító Úr Krisztus nevét és imádkozzunk, hogy a mostani szűkségben, „harcban”, láthatatlan ellenséggel szembeni küzdelemben ismerjék fel a Hatalmas Istent és ismerjék el, mily parányi és tehetetlen az ember.  Hívjuk segítségül a világmindenség Teremtőjét és Urát, de ne csak könyörögjünk Hozzá és kérjünk Tőle, hanem mérhetetlen alázattal, adjunk neki hálát a gondoskodáshoz adott erőért és köszönjük meg azokat, akik ma is hősként küzdenek az idősek, betegek ellátásáért. (Balogh Barnabás, Hosszúpályi)

***************************************

Imádság:

Könyörülő és irgalmas Isten!

Nagy csapást és próbát engedtél meg az emberiség életében. Segíts felismerni mindazt, amire tanítani akarsz ebben a helyzetben!

Hálát adunk azokért, akik hősiesen küzdenek a betegség terjedésének megakadályozásáért. Segítsd őket kórházakban, szeretetotthonokban vagy az országhatároknál – bárhol teljesítsenek szolgálatot.

Segíts Istenünk, hogy alázattal elismerjük kicsiny voltunkat és legalább most ne lázadozzunk Veled szemben, Aki a próbák közt is mellettünk vagy.

Mindenség Ura, a fertőző kór nem csak egyéneket támadott meg, hanem a közösségeinket, hiszen nem tudunk találkozni, nem merjük megölelni egymást. Éreztesd velünk szerető karod ölelését.

Eddig sok bálvány rabolta el ünnepeinket és szabadságunkat, most pedig egy vészes járvány fenyeget és mi otthonokban, otthonainkban csak várni tudunk, – némelyek tehetetlenül, másokra utalva. Serkents bennünket Szentlelkeddel a legbuzgóbb imára.

Bocsásd meg nekünk, hogy elbíztuk magunkat! Nélküled akartunk meglenni, nagyok lenni.

Ismertesd fel velünk a Tőled jövő szabadulást és szabadságot! Fiad nevében kérünk! Ámen.

********************

A nap gondolata:

„Mert nincs az ő akaratán kívül, ami az ő akarata ellenére van.” (Augustinus)

 

 

Vélemény, hozzászólás?