2020. április 10. péntek-Prókai Árpád

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. április 10. péntek

NAGYPÉNTEK

*******************************

Mi után vágyakozol?

 

Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba! Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. (Lk 23,42-43)

 

Kopernikusz lengyel szerzetes nagy matematikus volt. Tanulmányai és számításai forradalmasították az emberiség gondolkodását a világmindenséggel kapcsolatban. Amikor haldoklott, kezébe tették az éppen akkor kinyomtatott legújabb könyvét, aminek a címe „Az égitestek mozgása” volt. A halál kapujánál nem úgy látta magát, mint nagy tudóst vagy csillagászt, hanem mint bűnöst, akinek Megváltóra volt szüksége. Fromborkban levő sírja fölött a sírkövön a saját maga választotta szavak olvashatók: „Nem azt a jó akaratot, amit Pál kapott, nem azt a kegyelmet keresem, amit Péter kapott. Azt a bűnbocsánatot kérem, amelyet a megtért latornak adtál; ezután őszintén vágyakozom.” (Prókai Árpád, Boldva)

 

********************

Imádság:

 

Úr Jézus! Bűnös, megváltásra, kegyelemre szoruló emberek vagyunk kivétel nélkül. De Te szenvedtél, meghaltál értünk, hogy Mennyei Atyánk bűnbocsátó kegyelme a miénk lehessen. Személyesen az enyém is. Köszönöm, hogy kegyelmet nyert gyermeked, tanítványod lehetek! Ámen

*******************

A nap gondolata:

 

A kereszt az a hajógerenda, amelyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülhetnek. (Spurgeon)

 

Vélemény, hozzászólás?