2020. április 13. hétfő-Molnár Virág

Categories: Egyéb

 

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

április 13. hétfő

HÚSVÉT 2. NAPJA

*******************************

Sorsfordító találkozás!

„Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni!- ami azt jelenti: Mester.” (János 20,16)

 Találkozások. Életünk folyamán megszámlálhatatlan mennyiségű találkozásban van részünk. Ezek közül vannak, melyek csak egy-egy alkalommal történnek, és vannak, melyek sorozatosan ismétlődnek. Vannak, melyekből felszínes ismeretség lesz, vannak, melyekből barátságok alakulnak, némely találkozásból pedig családi kötelékek alakulnak ki. Mindezek közül azonban csak egyetlen egy találkozás van, aminek a következménye a bűneink alól való bocsánatunk, és az üdvösségünk. Ez pedig nem más, mint a feltámadt Jézus Krisztussal való találkozásunk.

Miben különbözik az Úrral való találkozásunk az emberekkel való találkozásainktól?

  • amikor Vele találkozunk, Ő a nevünkön szólít. Nem csak odavet egy köszönést, hanem a felénk hangzó név szerinti megszólításában már benne van az, hogy teljes mértékig ismer minket. Nevünkön szólít, az Övéi vagyunk, akiknek teljes mértékben felkarolja, és vezeti az életét.
  • amikor Vele találkozunk, Ő felnyitja a szemünket. Engedi, hogy meglássuk Benne az értünk, miattunk, és helyettünk meghalt, és feltámadt Megváltót, aki halála és feltámadása által megszerezte bűneink bocsánatát, és az örök életet.

Az Úrról való találkozásunkban, amikor Máriához hasonlóan felismerjük Jézusban Megváltónkat, teljes mértékig megfordítja az életünket. A szemléletünket, a lelkiségünket, a magatartásunkat, a gondolkodásunkat, az egész életünket. Hiszen aki egyszer átélte ezt a „nagy találkozást”, akinek a szívében már ott van a Húsvét örömüzenete, az többé nem magának él, hanem Krisztusnak.

Kikkel, kivel volt találkozásunk ezen az Ünnepen? Ha még nem volt részünk a „nagy találkozásban”, figyeljünk, az Úr megszólító szavára, mert valamennyiünket szólít!

(Molnár Virág, Mezőkovácsháza-Nagybánhegyes)

*****************************************************

Imádság:

Mennyei Atyánk, köszönjük a Húsvét ajándékát! Köszönjük, hogy Fiadat adtad oda értünk! Add Urunk, hogy a feltámadt Krisztussal sorsfordító találkozásunk lehessen ezen az Ünnepen, és életünk minden napján, hogy Neked élve, téged dicsőítsünk, így adva tovább a Jézusról szóló örömüzenetet! Ámen.

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Minden napunkon keressük a „nagy találkozás” lehetőségét a mi Urunkkal, amely felszabadít, vigasztal, az Úr útjára indít!

 

 

Vélemény, hozzászólás?