2020. április 15. szerda-Pentaller Attila

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

 2020. április 15. szerda

*******************************

A testvér – frissítve

 

„Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek…”  (Filemon 1,1kk)

 

Pálnak Filemonhoz írt levelében a testvér ír a testvér(ek)nek. Sokat használjuk a testvér szót az egyházban, keresztyénként így nevezzük egymást. Legtöbbször nem értünk alatta mást, mint hogy a másik is „hívő”. Csak ennyi lenne a „testvér” jelentése?

Pál Filemon egy elszökött rabszolgája, Onézimusz kapcsán írta a levelet, aki a börtönben megtért. Mivel Krisztust akarta követni, – és Vele az életét rendezni – visszamegy keresztyén, Krisztus követő urához.

Pálnak nem mindegy, miként alakul a két hívő ember kapcsolata. Ezért felkészíti a szökött rabszolgát, és felkészíti az ő urát is a találkozásukra.

A másik hívő biztos, hogy a testvérem, hiszen mennyei Atyánk engem is, őt is gyermekévé fogadott Jézus evangéliuma szerint. Valódi testvérévé azonban akkor válok, ha támogatom beépülését a lelki családunkba, Krisztus egyházába; ha élete rendezésében, konfliktusai kezelésében nem hagyom magára; ha segítem neki felismerni és megélni, mit jelent Jézus követése napjainkban.

(Pentaller Attila, Szarvas)

*****************************************************

Imádság:

Uram, az evangélium nem rólam szól, de engem is megszólít. Te nem csak megmentettél bűneimtől, hanem új élettel, lelki családdal ajándékoztál meg. Köszönöm, hogy az irántam való szolgálatodból meríthetek erőt, hogy a testvéreimnek valóban testvérévé váljak. Ámen.

***************************************************************

A nap gondolata:

A testvéri kapcsolat megélése nélkül csak egy torzó az életünk, ami beárnyékolja Krisztus világosságát.

 

Vélemény, hozzászólás?