2020. április 16. csütörtök-Székely Zsolt Ferenc

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

 2020. április 16. csütörtök

*******************************

Mit viszel haza?

 „Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe.

Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az egész vagyonát.” (Lk  21,1-4)

 

Ez a jelenet azzal kezdődik, hogy Jézus figyeli a templomot elhagyó gyülekezetet. Látja, amint dobják a perselybe az emberek adományaikat. Mindenki a feleslegéből dob. Testvér, egy nagyon fontos dolgot szeretnék a szívedre helyezni! Jézus nem csak arra kíváncsi, ahogy az istentiszteleten vagy. Nem a legszelídebb, legalázatosabb, legsegítőkészebb énedre kíváncsi. Azt is „nézi”, figyeli, látja, ahogyan elhagyod a templomot. Jézus kíváncsi az istentisztelet utáni életedre, gondolataidra, indulataidra, érzéseidre, tetteidre! Vajon, mit hagysz ott a templomban a régi természetedből? Sokan sok pénzt dobtak a feleslegből, egy özvegyasszony mindenét, a teljes bioszát, egzisztenciáját hagyta ott. Semmit, még a vacsorára valót se tartotta meg. „Mindenét odaadta, amije csak volt”! Mondd, te mit hagysz a templomban? Ott hagyhatod a régi életed, a bűneid, az a jó hírem, ki lehet menni úgy is a templomból, hogy vallhatod, „már nem a magamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak a tulajdona vagyok”. „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus”. Már nem a magam dicsőségét, hanem az Ő dicsőségét keresem! Áldozatáért Neki szentelem hálából az életem, mert Jézus előbb odaszentelte az életét értem! Ő meghalt bűneimért, hogy nekem életem legyen! Jézus értem végzett szolgálata engem is kötelez és küld az Ő szolgálatába! Mennyi időt, energiát szánsz szolgálatára? Vigyázz, nehogy a feleslegből adj, merd Neki szentelni életed, hogy lehess só és világosság és hegyre épített város, így szolgálhass neve dicsőségére. Egyedül a Jézusnak átadott élet értelmes és hasznos élet. (Székely Zsolt Ferenc, Hencida)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Te tudod, hogy mennyire kevés részt adtam át Neked az életemből! Egyedül Te tudod, hogy hagytam el eddig az istentiszteletet. Egyedül Te tudod, mennyire távol áll a magánéletem és az istentiszteleti életem. Szeretném Neked szentelni a magánéletem is! Hálát adok, hogy Te meghaltál értem! Segíts, hogy ezután Neked éljek. Ámen.

***************************************************************

A nap gondolata:

A fösvénység gyakran a takarékosság mezébe öltözik, a tékozlás pedig a nagylelkűségébe. (Nagy Szent Gergely)

 

Vélemény, hozzászólás?