2020. április 19. vasárnap-Sebestyén László Ede

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

 2020. április 19. vasárnap

*******************************

Megismertelek Téged, megismertem magam

„Elfordultam tőled, de aztán megbántam, belátva bűnömet a mellemet vertem, szégyenkeztem,  pironkodtam,  mert  viselnem  kellett  ifjúságom   gyalázatát.” (Jer 31,19)

Miután megtérítettél engem. Nem ember térített ide vagy oda, Te magadhoz vonzottál, s mondottad: „Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Fölépítelek még téged, és fölépülsz.” (Jer 31,3-4)

Isten nem taszít el. Aki Hozzá fordul, azt semmiképpen ki nem veti. Ha alázatos töredelemmel jövök Hozzá, Ő meghallgat. „Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk, tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak!” (Jer sir 5,21)

Jeremiás engedelmes szolgája az Úrnak, neve is beszédes, erről vall: Az Úr felmagasztal. Igaz ez járommal a nyakában, vagy halálra keresve, ciszternába dobva, vagy éppen Egyiptomba hurcolva is.

Mostani igénk a „vigasztalás könyvecskéje” nevet viselő részekből való. (30-33.r.) Elmondja, milyen nagy terve van Istennek az Ő népével. Az újjáépülést Ő indítja el.

Felépültél egy betegségből, kigyógyultan jöttél ki egy konfliktus-helyzetből? Nem hagyott szétziláltságban, megépített, és még ma is változhatatlan szeretetével keres.

Az Istentől való eltávolodásból fordulj meg, jó irányt így vehet életed! Így szól az Úr: „Bárcsak rám hallgatna népem!” (Zsolt 81,14) Annyi minden más fontosabb még, mint az Ő szava? Mikor már hallom szavát, onnan kezdődik egy áldott „azután”.

Ha nem Te vezetsz, akkor ifjúkorom gyalázatát is nehezen tudom hordozni. Most már viselem. Most már tudom, hogy mit jelentett Nélküled járni.

Mellemet verem, combomat verem. Mit akar itt mondani? Egész lényemet átjárta a felismerés: ezek a nyomorult lábak rossz irányba vezettek. Hová vittek az én lábaim? Miért kellett ezeket a nyomorúságos útjaimat megjárjam?

Nagy kerülőutakon járunk azóta is? Elénk áll Valaki, Aki ma is így szól: Én vagyok az út.

Megismertelek Téged, s aztán megismertem nyomorultságomat, megismertem magamat. Kegyelme visz tovább. Leraktam bűneim terhét.

A rég elfelejtett nép, amikor Istenéhez tér, újat kezd vele az Úr.

Elfordultam tőled, de aztán megbántam. Beteljesednek Ezékiel szavai is: „Akkor majd visszagondoltok arra, hogy milyen gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltak tetteitek, és megundorodtok magatoktól utálatos bűneitek miatt.” (Ez 36,31) (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)

*****************************************************

Imádság:

Uram, hányszor nem hallgattam Rád, s elfordultam Tőled. Köszönöm, hogy itt van az azután lehetősége. Magasztallak hosszútűrésedért. Szentlelkeddel bátoríts, s áldd meg családomat, nemzetemet! Adj felépülést nekünk! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Vannak betegágyak, melyek több megtérést eredményeznek, mint némely szószék. (C.H.Spurgeon)

 

Vélemény, hozzászólás?