2020. április 20. hétfő-Hollósi István

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. április 20. hétfő

*******************************

Mindenkor támaszkodj az Úrra

„Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét, azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Ostobán viselkedtél ebben a dologban, és emiatt mostantól fogva háborúkban lesz részed! Ászá azonban bosszús lett a látnokra, és kalodába záratta, olyan dühös lett rá emiatt. Sőt akkoriban Ászá a nép közül is bántalmazott egyeseket.” (2 Krón 16,9-10)

A Krónikák könyve kezdetben elismerően szól Ászá királyról. A 14. fejezet még azzal kezdődik, hogy Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek tartott Istene, az Úr. Azaz Isten törvénye szerint élt és uralkodott. Alapigénk azonban már arról tudósít, hogy valami félresiklott az életében. Hogy mi történt? Valahányszor háborúra került sor az uralkodása alatt, a király Istenhez kiáltott, aki a hatalmas ellenséges haderő ellenére is minden esetben kezébe adta ellenségeit. Mikor azonban Ászá konfliktusba került Baasával, Izráel királyával, akkor nem az Urat hívta segítségül, hanem az arám királytól kért segítséget. S sikerült is elérni, amit akart. Ma ezt úgy mondanánk, hogy Isten helyett egy „kiskaput” keresett, és így rendezte az ügyét.  Azonban ez Isten szemében nem volt kedves, ezért dorgálta meg Hanáni próféta. Sajnos Ászá nem hallgatott az Úr igéjére, a prófétát is kalodába záratta, és a nép közül is bántalmazott egyeseket.

Mi is egyen-egyenként számtalanszor megtapasztalhattuk már az Úr segítségét, azt, hogy Ő nem hagy cserben, hogy bátran lehet rá számítani. Ennek ellenére azonban gyakran mi is abba a kísértésbe esünk, mint Ászá. Isten segítsége helyett, „kiskapukat”, protekciókat, kapcsolatokat keresünk, hogy valamit gyorsan elintézzünk. Az emberi szív hajlamos arra, hogy céljai elérésében olyan eszközöket is bevessen, ami nem feltétlenül Isten szerint való. Ezt tudjuk, érezzük, de mégis belemegyünk, mert egyszerűbbnek, gyorsabbnak tűnik, mint Istenhez imádkozni, és rábízni a dolgokat. Ezt tette Ászá is. Az arám király némi pénzért gyorsan megoldotta gondjait. Lehet, hogy ezek az ügyeskedések célt érnek, de Isten szemében nem kedvesek, és a végük romlás, pusztulás. Ha megismertük Istent, akkor ne járjunk kétes utakon, egyedül az Úr útján. (Hollósi István, Mérk-Tiborszállás)

*****************************************************

Imádság: Köszönjünk Urunk, hogy Benned mindenkor bízhatunk, a Te segítségedre számíthatunk, és kegyelmedből szilárdan állhatunk. Te óvj minket minden hamisságtól, és segíts a keskeny úton való járásban. Ámen.

 

***************************************************************

A nap gondolata:

„Megdöbbentő, hogy az emberek mégis ebben a világban keresik a megnyugvást. Kínálják életüket a világnak, odaadják ifjúságukat kegyelmet remélve, vágyakat, álmokat tesznek az oltárra békét keresve, de hiába.” (Szikszai Béni)

 

 

Vélemény, hozzászólás?