2020. április 22. szerda-Prókai Árpád

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. április 22. szerda

*******************************

Növekedés

 

„Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra… hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.” (Ef 4,13-15)

 

Isten a lélekmentő szolgálatban használni akar bennünket. De a kiskorú, csökevényes hívőket nem lehet csatába küldeni. Nem lehet rájuk bízni az isteni kincseket, sem az isteni fegyverzetet. Mert ők csak játszadoznak. Nekik még nem komoly a dolog. Csak felnőtt, nagykorú keresztyének tudják, hogy miről van szó. Hogy egy halálosan komoly szellemi csata dúl a földön Jézus és a Sátán hadai között. Ebben a harcban nem lehet számítani a kiskorú keresztyénekre. Csak az érett korú hívők tudnak megállni az ördög támadásaival szemben.

A hívő életben fejlődés van. Lehet haladni a tökéletesedés felé. Ez az Isten akarata. Növekedés a Jézushoz hasonlóság felé. Dicsőségről dicsőségre. A Szentlélek azon fáradozik, hogy átváltoztasson bennünket a győzelmes Jézushoz való hasonlatosságra. Jézus sohasem vallott kudarcot az ördöggel szemben. Hős volt. Rátaposott a kígyó fejére. Most is úgy van ott Isten jobbján, mint győztes bajnok. Át akar minket is változtatni, hogy ne siránkozó, sóhajtozó, az ördög talpa alatt vergődő emberek, hanem Isten bajnokai, diadalmas hősök legyünk.

Engedjük, hogy végezhesse bennünk, és rajtunk az átváltoztatás, növekedés csodáját! (Prókai Árpád, Boldva)

 

***************

Imádság:

Uram! Gyenge hitemet erősítsd, beléd vetett bizalmamat növeld, adj győzelmes tanítványi létet számomra. Ámen

*********

A nap gondolata:

Az Úr átsegít a nehézségeken és győzelmessé tesz. Félj a félelemtől. Ez leggonoszabb ellenséged, amelyet önmagadban hordasz. Térdelj le, kiálts segítségért, azután kelj fel és mondd: “Bízom, nem félek!”

 

 

Vélemény, hozzászólás?