2020. április 24. péntek-Lutzke Krisztina

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. április 24. péntek

*******************************

A jót cselekvő

Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. (Lukács 4.16-19)

 

Milyen jó, amikor egy elérkezett idő, várakozás beteljesedhet. Ott Názáretben az Úr Jézus nem tesz mást, mint elmondja, hogy milyen cselekvésekre kenetett fel. Ez a felkenetés azt jelenti, hogy vele van az Isten Szentlelke, benne van az Isten világossága, Benne van az Istennek ereje. És mégis milyen hamar az örömből ellenállás lesz. Elérkezett valaminek az ideje. Én, aki meg vagyok ígérve, eljöttem tihozzátok és megcselekszem mindazt, amivel megbízattam. Hogy hallgatjuk ma mi ezt az Igét, és hogy olvassuk? És ez azt jelenti, hogy velünk is valamit közölni akar az Isten. Ha Kapernaumban tett csodát, akkor most az ő hazájában is csináljon ilyet – ez az elvárás. Nem kötjük-e feltételhez a hitünket? Nincs-e benned feltétel? Beteljesedett az Írás, az Atya elküldte a Fiút, engem közétek, és én végrehajtom az akaratát. De ez az akarat nem egyezett a názáretiek látásával. Ők bizonygatják, hogy ismerik Jézust, jobban, mint bárki.  És Jézus leleplezi a szívük indulatát, a tudást, az ismeretet. Ti hitetlenek vagytok, gonoszok vagytok, ti nem az Istennek gyermekei vagytok. Jézus a Lélek erejével ment hozzájuk és ők pedig a levegőt taszigálják indulataikkal. Ő azt mondta eljöttem és fületek hallására Istennek Igéje itt van előttetek testet öltve. Én hozok a foglyoknak szabadulást, a vakoknak látást, a betegnek gyógyulást és hirdetem az Istennek kedves esztendejét. Mit kellene látni? Hogy az Isten döntése, hogy jót akar cselekedni veled. Isten az ő irgalmát kiterjesztette rám és most elhozta a napot, az órát, amikor az életembe bele fog nyúlni. Jézus ott és akkor a szív keménységét elfogadja. Egy csodát cselekszik Jézus köztük, elmegy tőlük. Átmegy közöttük. Ahelyett, hogy az áldás eszköze lett volna közöttük a szív keménysége miatt soha többet nem tér vissza ebbe a városba. 2 út áll előttünk az egyik a hité, a másik a hitetlenségé. Azt mondja, azért jöttem, hogy az én Atyámnak kegyelmét megmutassam az életedben. Azért jöttem, hogy segítsek megtérni. Megváltottalak, és kezembe veszlek, hogy életed legyen. Kinyitja a szemed, mert nem ismered őt. Elérkezik számunkra annak a pillanata, amikor az Úr Jézus megszólít. Tud-e velünk jót cselekedni, vagy át kell, hogy menjen közöttünk? Mindazt a szeretetet, amivel formált téged, ne csak hidd, hanem viszonozd hitből. A kegyelem ideje itt van. (Lutzke Krisztina, Nyíregyháza)

*****************************************************

Imádság:

Uram, mindazt a jót, amit Jézus Krisztusban nekem szántál, azt hadd tudja átvenni a szívem. Tegyél képessé arra, hogy átvehessem. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Ha engedjük, hogy megnyissa a szemünk, hogy jót cselekedjen, akkor nem átmegy közöttünk, hanem drága ajándékaival gazdagít meg.

 

Vélemény, hozzászólás?