2020. április 28. kedd-Szerencsi Imréné

Categories: Egyéb

 

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. április 28. kedd

*******************************

Az okos és boldog élet

 

Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, 2ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, 3bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, 4ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, 5akkor megérted, mi az ÚR félelme, és rájössz, mi az istenismeret. 6Csak az ÚR ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. 7A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a feddhetetlenül élőknek. 8Vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi. 9Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. 10Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. 11Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged. 12Megment a helytelen úttól és az álnokul beszélő embertől; 13azoktól, akik elhagyják az egyenes ösvényeket, és sötét utakon járnak. (Példabeszédek 2,1-13)

Miközben az igeszakaszt tanulmányoztam kétféle emberi magatartás jutott eszembe. Az egyik Salamon királyé, a másik pedig a Három kívánság című népmese főszereplőié. Mindkét történetben azonos motívum, hogy van szabadon megfogalmazható kívánságuk. Azt kérhetik, amit a legfontosabbnak tartanak az életükre nézve. Ismerjük a két történetet, és ismerjük a kétféle kívánság gyümölcseit is.

Salamon király bölcsességet kér, olyan szívet, amely minden körülmény között bele tud simulni az Isten akaratába. A népmese szereplői pedig nem tudnak élni a kínálkozó alkalommal, és balga módon használják fel lehetőségeiket. Így, amíg Salamon király kérésének gyümölcse Isten gazdag áldása, a boldog élet, addig a mese szereplői kérésének gyümölcse az eltékozolt lehetőség, bosszúság, keserűség. Ilyen az emberi életünk is. Lehetőségek, alkalmak jönnek velünk szembe, és mi kívánhatunk, választhatunk, dönthetünk. Vannak emberi életek, amelyek visszautasítják, eltékozolják a lehetőségeket és alkalmakat és hordozni kénytelenek döntéseik keserű gyümölcseit. Közben pedig az idő, mint a homokszemek gyorsan peregnek, nem lehet megállítani. Az emberek sokféleképpen viszonyulnak ehhez. Vannak, akik nem akarnak tudomást venni az idő múlásáról, arról, hogy az életük egyre a tél felé közelít, és úgy élik a mindennapjaikat, hogy nem számolnak a múlandósággal és vannak, akik egész életüket a múlandóságtól való szorongás és rettegés árnyékában élik, és így nem tudják boldogan, felszabadultan megélni a ma örömeit. Az Ige szavai arra bíztatnak bennünket, hogy félelem és rettegés helyett lehet reménységgel élni, mert van Valaki, aki meg tud tanítani bennünket erre. Megmutatja azt, hogy a Vele való szövetség a boldog élet titka. Megmutatja, hogy az istenfélelemnek nem rettegésből kell fakadnia, hanem az engedelmes szív gyümölcse kell, hogy legyen. Megtanít bennünket a mi mennyei Atyánk a bölcs életre, a gyümölcstermő utakra. Megtanít Jézus Krisztus által arra, hogy ne félelemmel és rettegéssel, hanem örömteli várakozással tekintsünk múló napjaink felé. Megtanít arra, hogyan érdemes megélni a tőle kapott életidőnket itt e földön. Tekintetünket a maradandó értékek irányába fordítja.

Éljünk hát okosan, éljünk az Isten által elkészített lehetőségekkel, éljünk hit által, reménységgel és Istennek engedelmes élettel ezen a földön, hogy elnyerjük az örökéletet.  (Szerencsi Imréné, Kisléta)

 

**********************************

Imádság:

Uram! Hadd legyen neked tetsző, okos és boldog életem! vezess ezen az úton! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

 

„Minden nap új életet jelent a bölcs ember számára” (Dale Carnegie)

Vélemény, hozzászólás?