2020. április 30. csütörtök-Bölcsföldi András

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. április 30. csütörtök

*******************************

Én vagyok József!

 

Majd ezt mondta József a testvéreinek: Én vagyok József! Él-e még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek közelebb hozzám! Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. (1Móz 45,3-5)

 

Egy olyan történet kis szelete van előttünk, ami önmagában is egy külön, kalandos karriertörténet a sokat emlegetett „nagy történeten” belül, melynek számos tanulsága is van. Thomas Mann író is feldolgozta a történetet, mely fantasztikus olvasás-élmény. A testvérek által kútba dobott József Egyiptomba kerül Potifár házába, ahol aztán álomfejtéseivel és tehetségével a fáraó közelébe jut, egész Egyiptom felügyelője lesz. Majd az éhínség miatt odalátogató testvéreivel több próbát is végig csinál, s mikor már ő sem bírja tovább leleplezi magát testvérei előtt.

Annak a mondatnak, melyet bemutatkozáskor megszokottan mondunk: „Én vagyok xy” itt sokkal nagyobb jelentősége van, hiszen az „Én vagyok József” nemcsak az elveszített testvér létét igazolja, hanem Isten szabadító munkáját is. József önmagát leleplező mondata egyben félelmet is jelent a testvéreknek: élő bizonyságok arra nézve, hogy mekkorát vétettek nemcsak a testvérük ellen, hanem apjuk, Jákob ellen is. Az „Én vagyok József, akit eladtatok Egyiptomba!”- bizonyossága szemben áll az eltűnés, a „nemlét” bizonytalanságával.

József önbizonyossága, hogy ő létezik, Isten-bizonyítéknak is felfogható. Az, hogy ő él, életben van, abban a pozícióban van, amiben látjuk, azt bizonyítja, amit el is mond: „Isten azért küldött el engem előttetek, hogy életben maradjatok…” Lehetséges, hogy Isten bennünket is más emberek megmentésére használ fel?

(Bölcsföldi András spirituális, KRE-HTK, Budapest)

 

*******************

Imádság:

Köszönjük Urunk, hogy elfogadhatjuk József küldetését, hogy Te bennünket az élet védésére, az örök élet hirdetésére, s az egymással folytatott élet megélésére hívtál el! Ezért böjt idején fontos szemünk előtt tartani: közeledhetünk hozzád. Azzal is, hogy számolunk veled. Mi azért közeledhetünk, mert Te már közel jöttél hozzánk Krisztusban. Ámen

 

***********************

A nap gondolata:

„De én a szívemben mégis így értettem, vagy félig-meddig így – szólt Jákob –, mert szívemben szerettelek téged, és mindig szeretni foglak téged, akár élsz, akár meghaltál, és jobban foglak szeretni, mint testvéreidet. De Isten szétszaggatta ruhádat, és hatalmas kézzel rendreutasította szeretetemet, és ez ellen nem lázadhatok. Elválasztotta a gallyat a tövétől, és kiültette a világba: ennek csak engedelmeskedni lehet már.” (Thomas Mann: József és testvérei)

 

Vélemény, hozzászólás?