2020. április 4. szombat-Tóth István

Categories: Egyéb

 

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

 2020. április 4. szombat

*******************************

 HOMÁLYOSAN…

 

„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre…” (1Korintus 13,12)

Pál apostol Szeretethimnusza gyermekkorom egyik meghatározó igeszakasza volt. Lelkészem minden harmadik vasárnap ezt az igeszakaszt olvasta fel lekcióként. Sokan nem értették mi volt ezzel a célja, pedig egyértelmű: jussunk el oda, hogy ne csak halljuk, hanem éljük is meg az Igét. Ne csak beszéljünk a szeretetről, hanem cselekedjük is, úgy ahogy ezt Pál apostol leírja.

A böjti időszak különösen is alkalmas erre, bűneinktől eltávolodva, az Úr felé elindulva, szeretetben több, bűnben kevesebb lenni. De hogyan tudom ezt megtenni, hogyan tudom ezt megélni? Pál apostol azt mondja: most tükör által homályosan látunk! Mit is jelent ez? Azt, hogy nem „lelki” látásom van, hanem testi. A testi szememmel nézek, ami a külsőségeket látja meg, ami sokszor kritikus, vizsgálódó, nem azt látja meg, amit a lélek mutat, hanem azt, amire a bűnnel teli ember irányítja a figyelmét.

Tudok-e ebben a böjti időszakban elvonatkoztatni a testi látástól, és keresve az Istennel való kapcsolatot, lelki szemeimmel látni? Keresve a másik embertársamban a jót, megragadni benne az értékest, észre venni benne Krisztust, aki felebarátomon keresztül kopogtat szívem ajtaján!

Akkor lesz igazi és lélekkel teljes a böjti időszakunk, ha a testi dolgokról áttevődik a hangsúly a lelkire, ha Krisztus fénye fog rajtam átsugározni, és általam megvilágítja a környezetemben lévő embereket. Az az ablak, amely homályos, koszos, csak törtfényt tud tovább engedni. Így vagyunk mi is. Ha a bűnnel teli emberi test irányít, nem tudjuk Krisztust sugározni, nem tudunk neki fényleni. El tudom-e ebben a böjti időszakban engedni a testi énemet, az ó-emberemet, hogy a lelki énem, az új-emberem irányítson?

A böjti időszak vége nagypéntekben csúcsosodik ki, ott a Golgotai kereszten, ahol Krisztus keresztje az én keresztem is, megváltó halála pedig az én életem. Megvalósul-e bennem az a csoda, amiről Pál apostol így vall: „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus!” (Galata 2,20) (Tóth István, Abaújvár)

**************************************************

Imádság:

Uram, megváltó Krisztusom, a Te kezedbe helyezem le az életem. Ámen

**************************************************

A nap gondolata:

Engedd, hogy Krisztus világossága ragyogjon rólad.

 

Vélemény, hozzászólás?