2020. április 5. vasárnap-Barta Aladár

Categories: Egyéb

 

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. április 5. vasárnap

VIRÁGVASÁRNAP

*******************************

Jézus ma is bevonul

Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk: Menjetek be az előttetek lévő faluba, és amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki: oldjátok el, és hozzátok ide! Ha pedig valaki szólna nektek: Miért teszitek ezt? – mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. Azok elmentek, megtalálták a szamárcsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az ott álldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük: Mit csináltok, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felsőruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat; az előtte haladók és az őt követők pedig ezt kiáltották: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében! Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa! Hozsánna a magasságban! Jézus bement Jeruzsálemben a templomba; mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a tizenkettővel. (Mk 11,1-11)

Jézus bevonul Jeruzsálembe. Ott és akkor, így vagy úgy, attól függően, hogy ki hogyan várja Jézust, de emberek életébe vonul be. Közhelynek mondanánk. Igazság és valóságtartalmát illetően azonban a világegyetem legnagyobb igazságát foglalja magába ez a kijelentés. Jézus bevonul egy város életterébe, végső soron emberek életterébe, életébe. Mert az Istentől Megváltóként érkező Jézusnak be kell vonulnia, helyet kell kapnia életünkben. Fontos, hogy ez megtörténjen. Különben virágvasárnapi statiszta keresztyének maradunk. Jézus közösségre lép velünk, közösségét kínálja az embernek, benne Immánuel – velünk az Isten embert megmentő kegyelme, irgalma, szeretete. Közösségében nemcsak felsőruháinkra tart igényt – azokra talán nem is – hanem egész lényünkre, szívünkre, életünkre. Hogy ezáltal legbensőbb valónkba kerüljön be Isten bűntől megváltó szeretete. Kész vagy-e Őt egészen bevonulni engedni, Vele legteljesebb, legbensőségesebb közösségre lépni? Immánuel – Velünk az Isten! És mi, Ővele? Vagy nagypénteken mi is magára hagyjuk? Közeliek vagy távoliak leszünk amikor Jézus helyettes áldozatát szemléljük? Jézus közeli vagy távoli lesz számunkra feltámadása és majd mennybemenetele után?

A közeli baráttal bensőséges a kapcsolatunk. Jézus így áll, így viszonyul hozzánk, közeli barátként! Mi, hogy állunk, hogy viszonyulunk Hozzá? Meddig engedjük Őt bevonulni életünkbe, meddig fogadjuk Őt be? Ne csak a lábamat, egészen moss meg engem, Uram! Hogy életem megtisztított virágszirmait adhassam Neked hálám jeléül.

(Barta Aladár, Vajasd)

***********************

Imádság:

Uram, jöjj, vonulj be életembe újra, és közben Lelkeddel segíts ajtót nyitni neked. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn országoddá szívem-lelkem. Ámen.

************************

A nap gondolata:

A Mester élete nagy látogatását teszi legjobb barátjánál. Kopogtat. Barát válaszol: nem nyitok, nem vagyok itthon, gyere vissza máskor!

Vélemény, hozzászólás?