2020. április 6. hétfő-Dr. Sándor Balázs

Categories: Egyéb

 

 

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. április 6. hétfő

*******************************

A kísértő

„Fölkent oltalmazó kerub voltál, és odaállítottalak téged, hogy Isten szent hegyén legyél; tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen voltál útjaidon attól a naptól fogva, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem lett található benned.” (Ez 28,14-15)

A teremtés idilli képét a kígyó ravaszsága (1Móz 3,1) és az első emberpár kívánsága (1Móz 3,6) homályosítja el. De kiről is beszélünk? Ki hozta ki az emberből a gonoszra irányuló kívánságot? A kígyó ide-oda fordított bölcsességéből ravaszság lett. A Jelenések könyvében ezt olvassuk róla: „a nagy sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak neveznek, aki az egész földkerekséget megtéveszti” (Jel 12,9). A sárkány képe mögött a „mereven néző” kifejezés húzódik meg. Aki figyel téged, és várja a pillanatot, amikor elgyengülsz és kiszolgáltatottá válsz – s akkor kezdi az igazságot ide-oda ferdíteni, hogy megtévesszen. Az „ördög” kifejezés mögött a Diabolosz húzódik meg, amiről tudjuk, hogy „Szétdobáló”-t jelent, aki Isten teremtett rendjét, a Koszmoszt, újra káosszá teszi… Miért? Azért, hogy vádolhassa a választottakat Isten előtt, hiszen ő a Vádló, a Sátán.

Jézus azt mondja róla: „Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja.” (Jn 8,44). Ő okozta az ember vesztét, lelki halálát, örök halálát – embergyilkos! Nincs benne igazság. Sokan mondogatják, még bölcsek is, hogy „van benne valami igazság…” – de nem lehet. Jézus azt mondja: „nincs benne igazság” – s ha Ő mondja, akkor az így is van! Folyamatosan hazudik. Az elferdített igazság: az ide-oda fordított bölcsesség, az „ahogy akarom”, vagy „ahogy tetszik” relatívvá tett igazság már csak hazugság lehet, ami az ember halálát okozza!

De ki volt a kísértő eredetileg, mielőtt Gonosszá lett? Hiszen Isten mindent jónak teremtett… Erre ad választ az ezékieli ige, amikor a próféta Tírusz elleni jövendölésében a városállam fejedelemségeit az ősi gonosszal állítja párhuzamba. Aki „feddhetetlen” volt, míg fel nem fuvalkodott. Isten közelében élhetett, amíg Isten helyére nem akart lépni. Észrevesszük-e, hogy mikor milyen indulat van bennünk? Mikor milyen lélek ölt magára minket, vagy vesz bennünk lakozást – nem mindegy!

Mit tett a Sátán, amitől kísértő lett? Isten tökéletes és minden szempontból jó világába olyan lehetőséget kínált, ami behozta a rosszat. Isten jóságából kivonta az embert, és megtanította a gonoszra, az engedetlenségre. Ezzel az ember Istennel való közvetlen és szoros kapcsolata megszűnt – ezt Isten úgy mondja, hogy az Ő szempontjából meghalt az ember. Isten uralma alól a Sátán uralma alá került. Nem csak az ember, hanem a rábízott világ is. Az ember lázadása, árulása az egész teremtett világ vesztét, pusztulását hozta! (Dr. Sándor Balázs, Budapest)

*****************************************************

Imádság:

Kegyelmes Istenem! Megtérek a gőgből, lázadásból. Köszönöm, hogy nincs már semmi kárhozatra szóló ítélet ellenem, mert Krisztusban vagyok. Közel vagy, uralkodsz az életemen. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Sokak élete abból áll, hogy összeszednek mindent, amit csak lehet. Közben ők maguk szétszóródnak, kapcsolataik fellazulnak. A sátán célja az, hogy szedjünk össze mindent, csak magunkat ne szedjük össze, el ne kezdjünk gondolkozni azon, hogy hova vezet ez.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?