2020. június 12. péntek

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. június 12. péntek

*******************************

Isten ígéretei és parancsai

„Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy erős és igen bátor, tartsd meg és teljesítsd mindenben azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1:5-9)

Új kezdődik a zsidó nép életében. Isten kiszabadította őket Egyiptomtól, mögöttük van a negyven évi pusztai vándorlás. Mózes, a nép Isten által kirendelt vezetője meghalt. Isten új vezetőt jelölt ki Józsué személyében, aki be fogja vezetni a népet új lakóhelyükre, a tejjel és mézzel folyó földre, Kánaánba. Isten beszél Józsuéval. Ígéretet tesz neki és parancsokat kap Tőle.

A világ ma már nem ugyanaz, mint ami a koronavírus járvány előtt volt. Új korszak kezdődik nemzedékünk életében. De vajon csak a korszak lesz új, vagy mi, emberek is képesek leszünk a megújulásra? Halljuk, lássuk Isten számunkra elmondott ígéretét és parancsait!

Ismerjük a mondást: az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó. – A parancsokat azért nem szeretjük, mert azokat be kell / kellene tartani.

Isten ígéretei: „veled leszek, nem maradok el tőled, nem hagylak el…mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz!” (Józsué 1:5 és 9) Isten ígérete ma is megáll és igaz. Isten ezért adta az Ő Fiát, Jézus Krisztust. Isten Jézusban: velünk van, nem marad el tőlünk, nem hagy el bennünket. A baj az szokott lenni, hogy mi, emberek nem akarunk Jézussal együtt élni, és folyamatosan függetlenítjük magunkat Tőle, amikor a magunk útját járjuk. – Isten ígérete mára is igaz: „Veletek vagyok minden napon!” (Máté 28:20) Engedd, fogadd el, hogy Isten ígérete a te életedre is igaz legyen! Akarj Jézussal lenni, Jézussal együtt élni és járni.

Isten parancsai„Légy erős és bátor… csak légy igen bátor és erős, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle…Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását…őrizd meg és tartsd meg…Megparancsolom neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj!” (Józsué 1:6-9) Isten parancsai egyértelműek. Erőt, bátorságot parancsol. A törvénynek, az Igének a megtartását parancsolja. Sőt azt is határozottan elmondja: ne félj és ne rettegj! Hogy lehet ezeket parancsszóra megtartani? Úgy, hogy komolyan veszem azt, aki mondja.

A mai helyzetben valljuk be őszintén: erőtlenné és bátortalanokká leszünk, félünk és rettegünk.  Éppen ezért számolj a parancsolóval, Istennel! Ő bátor és erős, Ő ad Igét, törvényt, Ő nem fél és nem retteg! Ha komolyan veszed Istent, akkor komolyan veszed az Ő parancsait is, mert ezek téged védenek.

A világ ma már nem ugyanaz, mint ami a koronavírus járvány előtt volt. Új korszak kezdődik nemzedékünk életében. De vajon a korszak lesz új, vagy mi, emberek is képesek leszünk a megújulásra?   Engedd, hogy Isten megújítson és megváltoztasson ígéretei és parancsai által! Isten Jézusban csak akkor tud veled lenni, ha komolyan veszed Őt, és magadra nézve kötelezővé teszed az Ő parancsait!

Imádkozva énekeld újra és újra: „Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: ha tiéd Isten tiéd már minden. Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: elég Ő néked.”

(Pótor László, Nyírmeggyes)

***************************************

Imádság:

Uram! Ígéreteid ma is igazak, megvalósulnak. Hálás vagyok érte! Adj engedelmes szívet, mellyel parancsaidnak eleget tehetek. Ámen

************************************

A nap gondolata:

Minden nap Isten az első a gondolataimban. Isten megérdemli a figyelmünket. Megtapasztaltam, hogyha reggelente Isten az első gondolatom, sokkal fontosabbá válik a nap során is. Egész nap emlékeztetem magam arra, hogy ő velem van. Ha reggel Istennel kezdem a napot, a nap többi része is tartalmasabb lesz.

 

Vélemény, hozzászólás?