2020. május 16. szombat-Dr. Szabóné Kurucz Tímea

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. május 16. szombat

*******************************

Neki szenvedés – nekem élet

 Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az egész földön. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: „Éli, éli, lamá sabaktáni!” azaz: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: „Illést hívja.” Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nádszálra tűzte, és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: „Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse.” Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. (Mt 27:45-52)

Mennyire meg szokott ijedni az ember akkor, ha valami elromlik körülötte. Ha betörik egy ablak, elfeketedik egy képernyő, az út közepén áll le az autó, vagy elszakad a kedvenc ruhánk. Sokszor tapasztaljuk meg azt, hogy ezen a világon, ami elromolhat, az el is romlik. De olyan kevésszer gondolunk arra, hogy nem csak a körülöttünk lévő tárgyak, hanem mi magunk is meghibásodhatunk. Bűneink olyan károkat okoznak bennünk, és körülöttünk, melyeket nem lehet csak úgy egyszerűen megjavítani. Jézus Krisztus ezért egészen a Golgotai keresztig megy, hogy meggyógyítson bennünket. Az ő testét törik össze, az ő kiáltása hallatszik a kereszten, az ő fájdalma miatt hasadnak meg a sziklák, és rendül meg az egész föld. Az ő szenvedése, hogy nekem, és neked életed lehessen. Hiszen egy törött ablakot meg tudunk javítani, egy szakadt ruhát meg tudunk varrni, de egy megtört életet egyedül a Krisztus áldozata, és szeretete tud újjá teremteni, meggyógyítani. Ne féljünk hát, ha megtör bennünket az élet, ha bűneink miatt megszomorodunk, ha elveszítünk világi kincseket, hiszen a Mindenható Isten valami újat, valami jobbat, tökéleteset: örök életet készített elő nekünk!

(Dr. Szabóné Kurucz Tímea – Körösszegapáti)

*****************************************************

Imádság:

Úr Jézus Krisztus! Köszönöm neked, hogy elviselted a szenvedést, a testi és lelki fájdalmat azért, hogy az én bűneim miatt megtört életem megújulhasson. Ámen!

***************************************************************

A nap gondolata:

„Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.” (Albert Einstein)

 

 

Vélemény, hozzászólás?