2020. május 22. péntek-Kiss Nándor

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. május 22. péntek

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYSÉG NAPJA

*******************************

Az egység a szeretetből van

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13:34-35)

Hogyan említhető egy mondatban a „parancs” és a „szeretet” szó? Sőt, miként értelmezhető a szeretetre utasító parancs? Péter egyszer azt mondta Jézusnak, hogy „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.” (Jn 6:68) Ezzel a felismeréssel nem csak tanácsnak és tanításnak látjuk Jézus szavait, hanem lelki szemeinket felnyitó értelemre nevelésnek. Jézustól tudjuk, hogy van, létezik határtalan szeretet is e világon. És az nem csak abból áll, hogy életem is adom a másikért, hanem minden alkalmat kihasználok az addig elvezető úton, hogy szeretetet gyakoroljak a másik ember iránt.

Jézus arra nevel minket, tanítványait, hogy vigyázzunk egymásra, mint a testvérek. A másik ember szeretése Isten elképzelésének, tervének szeretése, mert ő az embert a saját képmására teremtette. Ahogy engem szeret a másik, mert látja bennem megvalósulni Isten akaratát, úgy szeretem én a másikat – ez a természetes. Ez a józan látás következménye, a tanítványságé. Azért szeretem a másik embert, mert „egy cipőben járunk”, egyformán van szükségünk a kegyelemre és egyformán vagyunk tehetetlenek saját erőnkből Istenhez közel kerülni. Ez az egyformaság ébreszt rá arra, hogy mindannyian Istentől „ültetett fák” vagyunk. Talán különbözők, különböző helyeken, de ő egyformán gondoz minket és azt szeretné, ha mi is egyformán tartsuk egymást számon.

A református Egység napja pontosan arra a tudatra ébreszt, hogy ha különböző, emberi mércék határai el is választanak, vagy földrajzilag kerülünk egymástól távol az Istenhez való közelségünkben a másik református magyar embert bármikor, bárhol testvérként, szeretettel fogadjuk a szívünkbe. Mert a szeretet a bizalomra nevel egymás iránt, minket, külön egyházkerületekben élő magyar reformátusokat, de minden embert is a világon. Isten minket a saját közösségében akar tudni, ott, ahol az igazságosságot nyújtja nekünk a bizalomgerjesztő szeretete által. Hogyne kívánnánk ugyanezt a közösséget, ezt az egységet testvéreinkkel? Mint Jézus tanítványai. (Kiss Nándor, Bad Wörishofen)

*****************************************************

Imádság:

Istenünk, szeretetre nevelsz minket és ezzel a legértékesebb örökséggel ruházol fel az életünkben. Ezzel közelítünk embertársainkhoz, ezzel munkáljuk az egységet köztünk és alkotunk közösséget, egyházat. Erről a szeretetről ismerik fel, hogy tanítványaid vagyunk. Hálásak vagyunk neked ezért és beléd helyezzük minden bizalmunkat. Növeld bennünk továbbra is a szeretetet. Ámen.

 

***************************************************************

A nap gondolata:

„Valamint pedig az isteni, úgy a felebaráti szeretet is nemcsak szóból, hanem cselekedetekből áll.” (Szikszay György)

 

 

Vélemény, hozzászólás?