2020. május 24. vasárnap-Székely Zsolt Ferenc

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. május 24. vasárnap

KONFIRMÁCIÓ VASÁRNAPJA

*******************************

Vigasztalgatott, vagy megvigasztalt ember vagyok?

Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. (Róma 14, 7-8).

A Heidelbergi Káté első kérdése így hangzik: „mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?” Kétféle vigasztalás van, az egyik ideig való, a másik örök. Kétféle ember van: az egyik, akit vigasztalgatnak, vagy vigasztalgatja magát itallal, droggal, egyebekkel, és van, aki Istentől megvigasztalt.

Amikor valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk, egy vizsga, egy felvételi, egy álom, egy nyaralás, egy orvosi kezelés és sorolhatnám, vigasztalásra van szükségünk. Konfirmáció vasárnapja van, most üresek a templomaink. Konfirmáció vasárnapját se így terveztük.  Megvigasztaljuk magunkat azzal, hogy később bepótoljuk ezt az alkalmat. Szinte mindenre van válaszunk, amikor vigasztalni kell. Minden emberi vigasztalásban van valami ideig való, van valami határ. Nincs olyan emberi vigasztalás, ami minden helyzetben érvényes. Minden vigasztalás helyzetfüggő és ideig való. Egy haldoklónak hiába ígéred meg, hogy felemeled a fizetését, nem fogja őt vigasztalni. Ember embert csak vigasztalgatni tud. A Heidelbergi Káté első kérdése egyetlen vigasztalásról beszél, ami minden időben érvényes. Most ezekben a nehéz időkben is érvényes ez a vigasztalás. Mi is ez? Egy vallomás, ami úgy hangzik, hogy „sem életemben, sem halálomban nem a magamé vagyok”.  Ez a mondat a megvigasztalt ember vallomása. Vallhatom, hogy valaki nagyobb az, akié lehetek! Jézus véréért lehetek az Istené! Lehetek annak a tulajdona, aki nagyobb az élet minden kihívásánál és a halálnál is! Lehetek annak a Jézusnak a tulajdona, aki a halálon is győztes Úr! Aki életével fizetett bűneimért, vérével vásárolt ki a bűn és a Sátán hatalmából. Ezért egyetlen, minden helyzetben megálló, örök vigasztalásom, hogy bűneim miatt bocsánatot nyerve egész életemet hálából Neki szentelhetem. Ezért mostantól mind életemben mind halálomban Övé vagyok és egyetlen vágyam háromszor szent neve dicsőségére élni. Konfirmált Testvérem, vagy aki most konfirmálnál, Téged hívlak, gyere és mondjad Te is, valljad Te is az apostollal és velem együtt: „akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk”. Bárcsak lennénk mindnyájan ilyen Krisztustól meghatározott, Neki élő emberek! (Székely Zsolt Ferenc, Hencida).

*****************************************************

Imádság:

Uram, Te tudod, hogy eddig mennyire voltam önmagamnak élő! Te tudod, eddig mennyi mindent és mindenkit magamnak akartam! Te tudod, mennyire rólam szólt az életem. Segíts engem abban, hogy ezután a Te megváltott gyermekedként éljek, egyre inkább legyél Te Ura életemnek, segíts, én is vallhassam: „akár élek, akár halok, a tied vagyok”. Ámen.

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Urunk, „magadért teremtettél bennünket és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned.” (Augustinus)

 

 

Vélemény, hozzászólás?