2020. május 25. hétfő-Pál László Attila

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. május 25. hétfő

*******************************

A megalapozott házasság

,,Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő mesterhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve.” (Lukács 6:47-48)

 

Isten csodálatos felülről való ajándéka a házastárs és a házasság, ahol megtapasztaljuk a feltétel nélküli szeretetet, a hűséget, a megbocsátást, a felelősséget és a legnagyobb áldásokat. Hogyan válik a házasság áldássá és egy bensőséges kapcsolattá? Először is van-e alapja? Egy ház akkor szilárd, ha van igazi alapja. ,,Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem….aki Jézus Krisztus.” (1Kor 3:10-11) Jézus első csodája egy menyegzőn történt, ahol kifogytak az esküvői borból. Volt öröm, ünnepi hangulat, de elfogyott a bor. Jézus, aki megérkezik erre az esküvőre látja, hogy lehet nagyon jó szervezés, nagyon finom étel, ital, öröm, de minden el tud fogyni. Minden jó elindulás a házasságban megrekedhet, ha hiányzik belőle Jézus. Elfogy az öröm, békesség, türelem. Csak a csoda segíthet. A legnagyobb csoda, ha Jézus jelen van, és bármit mond megtesszük. Egy megalapozott házasság egyenlő a csodával. A házasságnak nem lehet alapja az anyagiak, külső szépségek vagy a mulandó dolgaink.

Másodszor van-e védő fala? ,,Elhagyja a férfiú az ő atyját és anyját, ragaszkodik feleségéhez és ezért lesznek egy testté. (1Móz 2:24) A ragaszkodás és hűség fala biztonságot és védelmet nyújt. A kapcsolatainkban szükséges egy egészséges érzelmi leválás és távolságtartás szüleinkkel szemben. Megbecsülni a házasságot és házastársat csak hűségben lehet. A házastárs életre szóló társ és földi kapcsolatainkban ő az első és nem a gyermek, vagy az anya stb.

Harmadszor van-e tetőszerkezete? A tető védeni tudja a házat beázás ellen, nem engedi be a hideg szelet, forró napsütést. Ez a tető a feltétel nélküli szeretet, egymás elfogadása. Isten feltétel nélkül szeret. Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk, megbékéltetett minket önmagával Fia halála által. (Róma 5:8-10) Az elfogadást akadályozza a folyamatos ítélkezés, bírálgatás vagy összehasonlítgatás.

Negyedszer van-e ajtó és ablak? Minden, ami felfrissít egy házasságot változást eredményez. Mindenki rossz néven veszi, ha őt változásra kényszerítik. Egyedül a Szentlélek tud embereket megváltoztatni, mert Ő megfeddi a világot bűn, igazság, ítélet tekintetében. (János16:8) A változásra a házastárs is válaszol. Jézus mindig az ajtó előtt áll és zörget, nem veri az ajtót, nem kiabál, nem hangoskodik. Az ajtónyitás egyenlő egy meghitt őszinte beszélgetéssel, imaközösséggel, igeolvasással, lelki számvetéssel. Aki Jézushoz jön és hallja az igéket, és cselekszi hasonló a bölcs emberhez. Ő adta felülről és Ő meg tudja tartani, ezért töltse be Ő jelenlétével.

(Pál László Attila, Paptamási)

**************************************

Imádság:

Mennyei Urunk köszönjük a házastársunkat. Kegyelmedből lehet alapja az életünknek és a házasságunknak. Tedd erőssé az élő házasságokat, hogy semmilyen vihar ne törje meg. Legyen a te kezedben minden perc a házasságunkból! Ámen!

******************************

A nap gondolata:

,,Sajnálom azokat a házasfeleket, akik túl sokat várnak el társuktól, aki szeretné megkapni mindazt, amit csak Jézus Krisztus adhat meg.” Ruth Graham

 

Vélemény, hozzászólás?