2020. május 26. kedd-Fodor-Csipes Anikó

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. május 26. kedd

*******************************

Krisztussal erősebb vagy!

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat.” (Róma 12,21)

 

Olyan nagyon könnyű elbukni… Persze, vannak, akiket megáldott a mi Urunk nyugodt, higgadt, türelmes természettel, jellemmel. De vagyunk páran, akiket könnyen ki lehet hozni a sodrából. Aki, ha jogtalanul bántják, visszacsap. Aki, ha arcul ütik jobbról, nem tartja oda a másik orcáját is, hanem megvédi magát, harcias, vad. És ennek meg is van az eredménye… fokozódó békétlenség, viszálykodás, perpatvar, elhidegülés…

Pedig Jézus is azt tanította az Őt követőknek, hogy „Boldogok, akik békét teremtenek…” (Máté 5,9). És most Pál apostol is arra bíztat, hogy törekedjünk a békességre! Ne engedjünk a gonosz háborgatásának! Ne engedjük, hogy a Lélek gyümölcsét elfonnyassza bennünk az, akinek feltett szándéka, hogy minket elszakítson Isten szeretetétől! De mit tehetünk ez ellen? Hogyan állhatunk ellen a rossznak? Hogyan érhetjük el, hogy ne győzzön le minket? Sőt! Az hogyan valósulhat meg a mi életünkben, hogy a rosszat jóval győzzük le? Hát lehetünk mi ilyen bölcsek, erősek, nyugodtak, békések?! Hogyan?! Megint csak egy igevers siet segítségünkre: „Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt…”(Filippi 2,5). Kövessük Jézust! Minden nap! Amikor lenyom az élet, akkor is! Amikor bántanak minket, akkor is! Amikor „rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön” (RÉ 393.), akkor is!

És ha Őt követjük, megérezzük, hogy az Ő indulata alázatos, szeretetteljes, megbocsátó. Ezzel az indulattal pedig el tudunk indulni egy olyan úton, ami a békességre vezet.

(Fodor-Csipes Anikó, Tiszaszentimre)

 

*****************************************************

Imádság:

Drága mennyei Édesatyám! Köszönöm, hogy kérhetem tőled a Lélek gyümölcsének termését. Add, hogy legyen bennem bőségesen türelem, szelídség, jóság, szeretet, békesség! Add, hogy ezeket mindazokra is áraszthassam, akik közé vezettél. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Légy kedves az undok emberekhez, mert nekik van rá a legnagyobb szükségük!

 

Vélemény, hozzászólás?