2020. május 28. csütörtök-Berencsi Balázs

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. május 28. csütörtök

*******************************

HÁROM ÉLETKÉP – EZÉKIÁS KIRÁLY ÉLETE

Olvasandó: Ézsaiás 39.

Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött magára, majd bement az ÚR házába. (2Kir 19:1)

 

Ezékiás életének eseményei állnak Ézsaiás könyvének első komolyabb szakasza végének a középpontjában. A 40. fejezettől már a fogságból hazatérésről lesz szó. Lezárul tehát egy nagy egység, és e királynak az életét tekintve három üzenetet mutat számunkra, három életképben a prófétai könyv. Segítsenek ezek bennünket is az önvizsgálatban.

 

  1. ASSZÍR NYOMÁS ALATTI HŰSÉGE

 

Ez az az időszak, amikor Jeruzsálem, mint egy végvár van már csak hátra, a király mégis bízik az Úrban. Katonáit is erre bátorítja, beviszi az asszír király levelét a templomba, ezzel az ügyet Isten kezében tudja. Isten pedig megjutalmazza hűségét. Az ellenség elveszett a kőfalak alatt.

Odabízni Istenre a dolgokat…Hasonlóan tett Mózes édesanyja, amikor gyermeke életét védelmezve Isten kezének gondviselésére bízza a megszületett gyermeket. Ilyen teljes ráhagyatkozásról beszél Jézus kereszten függő élete: „Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet…” (Lk. 23:46) Érdekes egyháztörténeti adalék, XXIII. János pápa Istenre való ráhagyatkozása is, melyhez kapcsolódóan sokat mondogatta pápasága idején: „Uram, ez a te egyházad, én megyek aludni…”

Ezékiás életének ez a fejezete ennek a ráhagyatkozásnak, a teljes bizalomnak a képe. Akkoriban minden arra ösztönözte Ezékiást is, hogy reménykedjen emberekben, kapcsolatokban, de ő mindenkinél különbül tudta elengedni és Isten kezében tudni ügyét.

Megtanít példája Istenre hagyatkozni minden élethelyzetben. Amit lehetett megtett ő. Nagyon komoly fejlesztéseket vitt végbe Jeruzsálemben, de tudta, mindenre nincs ráhatása. A hívő élet ebben foglaltatik: nyitottnak lenni szolgáló életünk alatt arra, hogy ha nincs is mindenben a kezünkben a kontroll, „Isten a mi oltalmunk és segítségünk akkor is, ha megindul a föld….” (Zsolt 46:2-3)

Berencsi Balázs (Szabolcsveresmart)

*****************************************************

Imádság:

Hálát adunk Urunk, hogy olyan valakire bízhatjuk az életünket, aki megteremtettél, megváltottál bennünket és szavaid szerint mindenkinél jobban ismersz. Szeretnénk ezt ma is megtenni és minden időben! Adj ehhez számunkra szilárd hitet és reménységet irántad! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Hiába épít az ember tökéletesnek hitt világot, hiába bízunk saját erőnkben és ügyességünkben, Isten segítsége nélkül semmire sem megyünk.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?