2020. május 29. péntek-Berencsi Balázs

Categories: Egyéb

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. május 29. péntek

*******************************

HÁROM ÉLETKÉP – EZÉKIÁS KIRÁLY ÉLETE (2.)

Ézsaiás 39.

Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az ÚR: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben! Ezékiás erre arcát a fal felé fordítva imádkozott az ÚRhoz, és ezt mondta: Ó, URam, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel jártam a színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás keservesen sírt. (Ézsaiás 38:1-3)

 

  1. IMÁDSÁGA BETEGSÉGE IDEJÉN

A mai Ige Ezékiás imaéletét adja elénk. Még 15 évet kér Istentől, amikor Ézsaiás elmondja Isten tervét: meg kell halnod. Keservesen sír, magányosan, falhoz fordulva, kizárva mindenkit, gyötrődik élet és halál között. S Isten itt nemcsak királyságát építi újra, hanem sokkal hatalmasabban megépíti őt. Amikor megérti ez a király, hogy többről van itt szó, mint betegség, próbatétel, itt arról van szó, hogy Isten kezében van a halál és az élet is. Lelki magaslatokat kap ez az ember, nemcsak földi életet, hanem az örök élet ígéretét is. A földi királyság erején túl egy mennyei királyság erőforrásait.

Jó, ha többet tudunk látni Isten erejéből, mint a földi szabadítás. Ezékiás elmondja, hogy javára vált ez a nagy keserűség. Keserűségek, próbatételek súlya alatt formálni szeretne bennünket. Isten nemcsak e földi éveinkben Isten. Neki hatalma van a halálon, aki benne hisz, annak örök élete van. Jézus feltámadt, vissza is jött a halálból, sokkal nagyobb az Ő hatalma, minthogy ellenség, betegség ellen legyen Istene az övéinek. Éppen ezért nincs olyan lehetetlen helyzet, amin ne lenne hatalma. Ennek az erejét érezteti meg Ezékiással. De velünk is…

Berencsi Balázs (Szabolcsveresmart)

*****************************************************

Imádság:

Urunk! Köszönjük, hogy mind a jóban, mind rossz idején velünk vagy. Hadd munkálják ezek azt, hogy hozzád kerülhessen közel az életünk és érthessünk meg mind többet a Te magasságos titkaidból. Ámen.

***************************************************************

A nap gondolata:

Isten nemcsak, hogy be tudja tölteni minden szükségedet, de egyenesen keresi is az alkalmat rá.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?