2020. március 24. kedd-Bakó László

Categories: Egyéb

 

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. március 24. kedd

*******************************

Látszatkeresztyénség

 „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)

Mindannyian ismerjük a kifejezést, látszatkeresztyénség, vagy kirakatkeresztyénség. Arra mondjuk ezt, aki nem felel meg a Jézus elvárásnak, hogy ne az emberek előtt gyakorolja kegyességét. Ilyenkor mindegy is, hogy szívből, vagy színből teszi ezt valaki, hitelessége, hite megkérdőjeleződik. Annyira jól gyakoroljuk ennek megítélését, hogy sokszor mi magunk is óvakodunk attól, hogy látható módon megnyilvánuljon a hitünk.

Ez egyszerűen tévedés. Jézus először arra szólít fel, hogy lássanak téged, lássák rajtad hitedet. Aztán kifejti, hogy ez ne a nyilvánosság előtt megélt kegyességedet jelentse. Látványos böjtölést, adakozást, feltűnő imádságot. Ezek hitéletünk elengedhetetlen (?) részei, de elsősorban az Atyára és rád tartozik. De ha hitünk láthatatlan marad, nem lesz megtartó, hanem erőtlen, felszínes és képmutató. Ez a feladat mára: tégy jót, ami hitedből fakad, vagy kérj hitet, amiből jó dolgok származnak neked és környezetednek egyaránt! (Bakó László Apagy-Napkor)

*****************************************************

Imádság:

Uram, add, hogy hitem ne legyen erőtlen, láthatatlan, hadd lássam meg a lehetőséget a jó cselekvésére, a te dicsőítésedre! Ámen

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Csak ne lennénk annyira önmagunkra koncentráltak mi, kegyesek is! Nekünk nem arra kellene törekednünk, hogy Jézust utánozva megpróbáljuk azt tenni, amit egyedül ő tehet. Engednünk kellene, hogy tegye azt általunk, amit ő akar. A szánkkal szóljon, a kezünkkel simogasson, a szívünkkel érezzen. Nem erről kellene szólnia a kereszténységünknek?

Vélemény, hozzászólás?