2020. március 25. szerda-Nagy Péter

Categories: Egyéb

 

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2020. március 25. szerda

*******************************

Mi lenne, ha…

Jóás hétéves korában lett király, és negyven évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Cibjá volt, Beérsebából származott. Jóás Jójádá főpap egész életében azt tette, amit helyesnek lát az ÚR. Jójádá két feleséget szerzett neki, ő pedig fiakat meg leányokat nemzett. Ezek után elhatározta Jóás, hogy kijavíttatja az ÚR házát. Ezért összegyűjtötte a papokat és a lévitákat, és ezt mondta nekik: Menjetek el Júda városaiba, és gyűjtsetek pénzt egész Izráelben, hogy Istenetek házát esztendőről esztendőre kijavítsák. De siessetek a dologgal! A léviták azonban nem siettek. Ezért a király hívatta Jójádát, a vezetőjüket, és megkérdezte tőle: Miért nem ügyeltél arra, hogy a léviták behozzák Júdából és Jeruzsálemből azt a járandóságot, amelyet Mózes, az ÚR szolgája és a gyülekezet kirótt Izráelre a bizonyság sátra javára?! Mert az elvetemült Ataljá és fiai hagyták omladozni az Isten házát, és a Baalokra fordították mindazt, ami az ÚR házának volt szentelve. Ekkor azt parancsolta a király, hogy csináljanak egy ládát, és tegyék az ÚR háza kapuja elé. És kihirdették Júdában és Jeruzsálemben, hogy hozzák el az ÚRnak azt a járandóságot, amelyet Mózes, az Isten szolgája kirótt Izráelre a pusztában. Akkor minden vezető ember és az egész nép örömmel vitt és dobott pénzt a ládába, amíg az meg nem telt. (2Krónika 24,1-10)

 

Nem olyan régen láttam egy videót az interneten, amiben felnőtt embereket kérdeztek meg arról, hogy ha egyetlen dolgot megváltoztathatnának magukon, akkor mi lenne az az egy. Rögvest jöttek a pontos válaszok: a fülemet, az orromat, ilyen vagy olyan testi szépséghibáimat, hogy szebb legyen, vagy nagyobb, vagy épp kisebb. Mindenki akart valamit változtatni azon, ahogy épp kinézett. Aztán a következőkben ugyanezt megkérdezték gyermekektől: mit változtatnál? Közülük volt, aki sellőuszonyt rakatna magára, mások szárnyakat akartak, vagy valamiféle szupererőt szeretett volna, ami senkinek nincs. Önmagával mind meg volt elégedve, de mertek még nagyot álmodni. Ők még mertek igazán nagy dolgokat elgondolni, valamit, ami akár a lehetetlennél is nagyobbnak tűnhet. Pont, mint egy 7 éves gyermek, aki egy templomot szeretne felújítani…

Mi lenne, ha… az lehetetlen – gondolják sokan. Egy 7 éves gyermek számára a templomfelújítás az lehetetlen. Persze, persze, ő a király, de azért ne felejtsük már el, hogy még csak 7 éves. Majd kinövi ezt a gyermeki álomvilágot. S ki is derül hamar, hogy a felnőttek másképp gondolják: a léviták azonban nem siettek.

Én bizony magamra ismertem: a gyermekeim jönnek néha ilyen fantáziadús ötlettel, hogy mit is kellene játszanunk, én meg halogatom a dolgot, hátha elfelejtik, kijózanodnak az álomvilágból.

De milyen jó, hogy Jóás nem felejtette el és nem nőtte ki ezt az álmát, látását. Sőt, ő az, aki a tettek mezejére lép: perselyt készíttet – mekkora ötlet volt ez akkor! S innentől kezdve elkezdik az emberek komolyan venni: ez a fiú tényleg a templomot akarja kijavítani.

Mi a legmerészebb gyermeki hitből fakadó álmunk, látásunk a gyülekezetünkre, életünkre nézve? Legyen tele a templom? Egy megtérő családtag? Felújított épület? Új ének a kórussal? Gyülekezeti tábor? Tegyünk ma érte! Kérjük el Istentől, majd mondjuk el másnak és kezdjünk el gyűjteni minden szükségest! (Nagy Péter, Ramocsaháza)

*****************************************************

Imádság:

Uram, Te a látás Istene vagy! Kérlek, hogy lássam azt, amit Te és láttassam meg másokkal, a Te üdvözítő akaratodat! Ámen.

***************************************************************

A nap gondolata:

Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók. (Zsoltárok 126,1)

****************

 

Vélemény, hozzászólás?