Hálaadás az új orgonáért…

Categories: Gyülekezeti hírek

 

„Legyen új orgonája a templomunknak!” – fogalmazta meg vágyát, szívbeli kívánságát hónapokkal ezelőtt Kerekes Sándor, a Nyíregyháza – Kertvárosi Református Egyházközség orgonaművész kántora. „Van nekünk orgonánk, egy jó állapotú elektromos orgona, és vannak égetőbb, megoldásra váró feladataink is bőven…  A későbbi években talán visszatérhetünk majd a dologra, de addig is egy orgona-alap létrehozásával a szükséges anyagiakat elkezdhetjük gyűjteni.” – válaszolta a felvetésre a gyülekezet presbitériuma. Ez a döntés kántorunknak egyáltalán nem szegte kedvét, sőt nagy lendülettel vetette bele magát a munkába, szervezésbe, gyűjtésbe. Nemsokára egy internetes oldalon bukkant rá a hirdetésre, hogy Svájcban egy 1966-ban készült Walcker orgona eladó. Innentől kezdve ez az orgona lett a gyűjtés célpontja, az álmok netovábbja.  De ekkor már nemcsak Kerekes Sándor mert álmodni erről a hangszerről, hanem a   gyülekezet tagjai, vállalkozók, közéleti emberek is elkezdtek mellé állni a nemes kezdeményezésnek. Azt pedig, hogy a Mindenható Isten is ráadta áldását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy pár hónap leforgása alatt a svájci Kreuzlingenből Nyíregyházára, a Kertvárosi református templom karzatára került ez az orgona. Természetesen a szervezés folyamata heteket vett igénybe: utazás, szétszedés, szállítás, tárolás, összerakás, helyére kerülés, hangolás stb. feladatok sokszor látszottak megoldhatatlannak, és embert próbálónak, de mindezek közepette folyamatosan megtapasztaltuk Isten kegyelmét, segedelmét, mert mindig küldött az Úr valakit, aki mellénk állt, és előbbre vitte a dolgokat.

 Így érkeztünk el a 2017. szeptember 10-én megtartott hálaadó istentiszteletig, amikor végre megszólalt templomunk új mechanikus orgonája. A teljesen megtelt templom gyülekezete dr. Gaál Sándor esperes úr igehirdetését hallgatva került még közelebb Megváltó Krisztusához a János 7:40-53 igeszakaszának üzenetei alapján, dr. Varga László orgonaművész, egyetemi docens orgonajátéka pedig gyönyörködtette a füleket és a lelkeket. Az istentiszteleten köszönetet mondtunk mindazoknak, akik bármilyen módon segítették az orgona-projekt megvalósulását. Egy-egy erre a célra készült plakett átadásával fejeztük ki a támogatók felé tiszteletünket és nagyrabecsülésünket. Külön köszönet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítványnak anyagi támogatásáért.

A csaknem két órás alkalmon a hálás gyülekezet örömmel dicsérte az Urat, mert valóban „füllel hallható” különbség van a két orgonánk játéka között. Az istentiszteletet követően pedig bőséges szeretetvendégség hozta közel a jelenlévőket egymáshoz. Mindazért, ami történt, egyedül Istené a dicsőség!

 

 

Vélemény, hozzászólás?