Lelkészbeiktató és az új parókiáért való hálaadó istentisztelet – 2016. július 17.

Categories: Gyülekezeti hírek

Nagy ünnepre készült a Nyíregyháza-kertvárosi gyülekezet 2016. július 17-én, vasárnap délután. Lelkipásztorának, a 2016. májusában megválasztott Katona Béla lelkésznek a beiktatására, valamint az új parókiáért való hálaadásra.

Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az Igét az ünnepi alkalmon. A Máté evangéliuma 12:18-21 alapján szólította meg az egybegyűlteket: „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem! Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek.” A Jézusról szóló prófécia kapcsán az Úr Jézussal való kapcsolatunk szorosságát hangsúlyozta és emelte ki.

_MG_8177

A beiktatás szolgálatát dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese végezte. „Szolgáljatok az Úrnak örömmel…” (Zsoltárok 100:2) helyezte a szívére a beiktatott lelkésznek az Ige üzenetét azzal, hogy ne szakadjon el az öröm forrásától, az élő Istentől sohasem.

_MG_8195

Ezután harminctól is több lelkipásztor Isten Igéjével kért áldást a Nyíregyháza-Kertvárosi Református Egyházközség új lelkészére.

_MG_8201

Ezt követte a gyülekezet ajándékának átadása, mely ajándék egy új palást volt, melyben el is végezte Katona Béla lelkész az első igei szolgálatát. Az 1Korinthus 3:6-11 alapján szólt arról, hogy nemcsak a korinthusi, hanem minden keresztyén gyülekezet, így a nyíregyháza-kertvárosi református közösség is Isten gyülekezete. Ez a jövő garanciája, nem pedig az, hogy ki a lelkész. Elmondta továbbá, hogy ültetni és öntözni jött e gyülekezetbe, de növekedést nem tud adni sem ő, sem más lelkész e világon, mert az az Úrtól van. Viszont építhetünk közösen az egyetlen szilárd alapra, az Úr Jézus Krisztusra.

2016.07.17.

Az igehirdetés után a köszöntések következtek. Mindnyájan Isten áldását, kegyelmét kérték a lelkipásztorra, családjára és a gyülekezet egészére.

Ezután Vadnay Ákos, a gyülekezet gondnoka Isten iránti hálával számolt be az új parókia építésének mozzanatairól a presbiteri döntéstől a tervezésen át egészen a kivitelezésig.

A záróéneket követően a gyülekezet egésze átvonult a parókia elé, ahol püspök úr mondott áldást és kérte az Úr kegyelmét az épületben lakókra és az ott folyó családi és lelki életre.

_MG_8225

 

A mintegy két és félórás ünnepi alkalom szeretetvendégséggel zárult.

Vélemény, hozzászólás?