Lelki útravaló-2020.03.29.

Categories: Egyéb

„Meg van írva: És az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek.” (Lk 19:46)

 • Jézus templomtisztítása azt jelentette, hogy Isten szeretné az egész istentiszteletet megújítani. Éppen ezért váltott ki gyilkos indulatot a főpapokból és az írástudókból. Mégsem tudtak Jézussal mit kezdeni, mert szavai erővel és hatalommal voltak tele. A mi istentiszteletünk is – történjen az a templomban vagy az életünkben – csak akkor lesz Istennek tetsző, ha ott Jézus cselekszik, és az ő szava hangzik.
 • Talán most úgy állsz, hogy azt érzed, életed zsákutcába jutott. „Sohasem fogunk kilábalni ebből a tartozásból!”, „Sohasem lesz nekem gyerekem!”, „Sohasem válik valóra az álmom!”, „Hogyan fog ez az egész működni?” Most lehet, hogy minden nagyon sötéten néz ki, legyőzöttnek érzed magad, és Isten akarata még nagyon rejtettnek tűnik számodra. Egy nap azonban biztosan meglátod az örökkévalóság fényénél, hogyan függ össze minden Isten tervében.
 • Isten akarata a szeretetében nyilvánul meg. Amikor nem érted Isten mit tesz, légy türelemmel! Isten tudja, mi a legjobb neked. Nem látod a végét, de ő igen. Isten útja lehet a szenvedések útja, de minden késés és probléma a jellemedet formálja.
 • Nem vagyok rendmániás,az betegség; de ki nem állhatom a rendetlenséget. Kezdem magam nagyon rosszul érezni, amikor már arra sincs idő, hogy az alapvető dolgainkat elintézzük, a mindennapi ügyeinket a „helyére tegyük”.
 • Nincs rosszabb a rendetlenségnél.A rend az életet biztosítja. A gonosz munkája a káosz, a szétdobálás. Isten munkája az üdvösséges, örök rend, és azt Ő egyszer végérvényesen és örökké helyreállítja. A rendetlenség ennek a „szétesett” világnak a sajátja, a bűn uralmának valósága, amely bennünk és körülöttünk is arat, minden szintéren.
 • Egy „ország” is csak akkor állhat az élet szolgálatában, ha ott sok önhatalmú, önző „vezető” helyett, egy értelmes és okos ember, mint Isten eszköze, fenntartja a rendet.Az értelmes vezető a rendet nem erőszakkal, nem gyarló hatalmi érdekei okán tartja fenn, hanem határozott szeretettel, a rá bízottak érdekében.
 • Nem a diktatúra, de nem is az általunk manapság értelmezett demokrácia biztosítja a rendet,hanem csakis az élő Istenbe vetett hit. Az Úr az Ő küldötte által „éltet” minket, és az Ő áldott rendjében biztosítja nekünk – az örök élet tágasságában, a korlátok és a szabadság szent egységében – ezt a rendet. Egyébként elsorvad az életünk, megemésztjük, felemésztjük egymást.
 • A hívő ember mindennapi imádságának tárgya az Isten rendjét szolgáló vezetőkért mondott közbenjáró imádság. A hívő ember imádkozik azért is, hogy elrendezhesse dolgait,és ebből a világból is úgy mehessen el, hogy a legfontosabbakat elrendezte. A boldog élet forrása csakis az Isten rendjéhez való igazodás, az Ő szavára figyelve.
 • Bár mindig maradnak rendezetlen ügyek, mégis olyan jó tudni, Istenünk elrendezte összekuszált életünket.Ez a megváltás. Az üdvösség olyan rend, amely boldogságot, testvéri közösséget és örömöt ajándékoz. Ez a rend szabadságban megélt rend, az örök élet bizonyosságának tágasságában.
 • Milyen lenne, ha őszintén megkérdeznénk másokat, merre tartanak, és figyelmesen meghallgatnánk válaszaikat? Isten azt szeretné, hogy az egyháza egy család legyen, ahol törődünk egymással. Gondoskodhatunk egymásról úgy is, ha hálát adunk felebarátainkért és az áldásokért, melyeket ők jelentenek, vagy ha mellettük állunk a nehézségekben és próbákban. Túltekintve templomunk falain, elmondhatjuk a “háborús zónák” felé tartó embereknek, hogy nincsenek egyedül.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy megtartasz a próbákban. Segíts meglátnunk a körülöttünk élők fájdalmát és nehézségeit, és munkáld bennünk a segítségnyújtás lelkületét! Ámen

************************************

„Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap! Más dicsérjen téged, ne a te szájad.” (Péld 27:1-2)

 • Az emberi szeretet azt mondja: „Szeretlek, amíg megfelelsz az elvárásaimnak, egyetértesz a politikámmal, az én gyülekezetembe jársz, és beleillessz a társaságomba.” Isten nem ilyen.
 • Ha elkezdek szeretni másokat, általában adnom kell, nem elfogadni. A szeretet elkerülhetetlen ára a számomra három legértékesebb dolog: az időm, az erőm és a pénzem… Ha mások jól léte érdekében akarok tenni, az általában áldozathozatallal jár.
 • Egy ideig haragudtam a szeretetre… nem olyan volt, mint amilyennek felmagasztalták. Nem volt tartós. Nem érte meg. Minél mélyebbre ment, annál jobban fájt. A szeretet irracionális, komplikált, megfoghatatlan és megbízhatatlan volt. Elegem volt belőle. De az Úr apránként meggyógyította a szívemet. A haragom kezdett elszállni… Most már látom, hogy az emberek sebzik meg és fojtják meg a szeretetet… »a szeretet Istentől van« (1János 4:7), és megéri, bármekkora is az ára. Nem számít, milyen károkat okoztak a szeretet nevében, nélküle nem vagyunk teljesek.
 • Fontos a vidámság:testnek és léleknek felüdülés. Ahogy egy jó illatú forró fürdő, utána egy olajos masszírozás átjárja a testet, és megeleveníti a lelket; úgy üdíti fel az embert a vidámság.
 • A vidám ember másokat is megvidámít.Vidámmá tesz bennünket a másik ember akként is, hogy velünk van. A vidámság forrása az, ha van egy-egy igaz, jó barátunk, akihez mindig fordulhatunk, aki mellettünk áll az elhagyatottság idején is, és szeretetből, valódi együttérzésből fakadó tanácsot ad. A legnagyobb ajándék, amikor az Úrtól kapott családtagjaink lesznek ilyen jó baráttá, testvérré. Bizony nem tudjuk a másik terheit átvenni, de az igaz részvét erőt, reménységet ajándékoz, megvidámít, tanácsol; még akkor is, ha nem is ad konkrét tanácsot.
 • A vidámság mennyei ajándék,az örök élet megjelenése ebben a földi világban. Persze, felelősen nehéz vidámnak lenni ebben a világban. Jézus azokat nevezi boldognak, akik sírnak (Máté 5,4), akik megszomorodnak a saját bűneik és a világ sok-sok nyomorúsága felett. Sírni azonban nem lehet folyamatosan, mert az megbetegít és másokat is beteggé tesz.
 • Jézus Krisztus megvigasztal, megvidámít; mert Ő megváltott, a halálból is kiváltott, örökre meggyógyított! Ő az örök jó barát, az Ő tanácsa, Igéje Lélekből jön, vezet, nem engedi el a kezünket soha.
 • Isten nem játszik veled. Ő azt szeretné, ha megértenéd az ő életedre vonatkozó akaratát, célját és tervét.
  • Isten akarata nem egy érzés.

Lehet, hogy egy érzésre, vagy egy természetfeletti jelre vársz. Azt akarod, hogy Isten irányítsa a szívedet, hogy pontosan tudd, mit kell tenned. A probléma az, hogy az érzések megbízhatatlanok, és gyakran félrevezetnek. „Csalárdabb a szív mindennél.”(Jer 17:9) A szíved is játszik veled, és még az ördög is tud érzéseket generálni. Ne várj érzésekre, amikor megpróbálod megtalálni Isten tervét az életedre nézve.

 • Isten akarata nem egy képlet.
  Abban a kultúrában élünk, ahol azt szeretnénk, hogy minden könnyű legyen; azt akarjuk, hogy egy egyszerű recept, minta, képlet legyen az, amit követni kell, s akkor az azonnal meg fogja változtatni az életünket, ha alkalmazzuk. Egy lépésről-lépésre megírt vezérfonalat akarunk. Ám van egy kis bökkenő ezzel a megközelítéssel;  mégpedig az, hogy nincsen helye a hibáknak. Isten akarata nem egy zárt rendszer; az ő akarata mozgásban van, azaz dinamikus. Nem mindig probléma, hogy az A vagy a B lehetőséget választjuk. Valójában legtöbbször A-tól Z-ig tartanak a lehetőségek, és bármelyik lehet jó. A döntés a tiéd. Miért adott Isten józan eszet neked, ha nem azért, hogy használd is azt? Isten hagyja, hogy hozz döntéseket, és ad második esélyt. Tehát, ha Isten terve nem egy érzés vagy egy képlet, akkor mi lehet?
 • Isten akarata a kapcsolat.
  A Biblia nagyon keveset ír Isten akaratának megismerési módszereiről. Ám számtalan vers szól arról, hogyan fejlesszük a Jézus Krisztussal való szeretetkapcsolatot. Hogy miért? Azért, mert Isten akarata a kapcsolat. Minél jobban megismered Istent, annál kevesebb frusztráció ér azzal kapcsolatban, hogy mi az ő akarata. Amikor megismered Istent, akkor minden másodlagossá válik.
 • Komolyan elkezdtem a békéért imádkozni. Isten megmutatta, hogy az én felelősségem is jobbá tenni a világot. Ne hagyjam, hogy mások gonoszsága erőszakos gondolatokat ébresszen bennem, inkább figyeljek, hogy a legkisebb dologban is engedelmeskedjek neki. Ahelyett, hogy haragudnék azokra, akiknek életcéljuk a gonoszság terjesztése, emlékezhetek Urunk mondására: “Enyém a bosszúállás, én megfizetek.” (Róm 12,19)
 • Valamilyen formában mindenkit érintenek a világunkban végbemenő szörnyűségek. De ahelyett, hogy a rosszra koncentrálnánk, és erőszakot használnánk az erőszakkal szemben, terjesszük inkább a szeretetet és a jóságot saját környezetünkben. Vigasztalhat minket a tudat, hogy igazság tekintetében mindig is Istené lesz az utolsó szó. Ma, ha elkeserítenek az emberiség elleni támadások, arra gondolok, hogyan tudnék ma egy kicsivel több isteni szeretetet sugározni.

Imádság: Istenünk, adj erőt, hogy az erőszakra ne erőszakkal feleljünk! Segíts bíznunk a te igazságodban! Adj vidámságot Urunk! Adj vidám reménységet, még a megszomorodás idején is! Adj jókedvet Urunk, amely Tőled való, amely mennyei örömből és reménységből fakad! Ámen

***************************************

„Aki vermet ás, beleesik, és aki követ dob el, arra esik vissza.” (Péld 26:27)

 • Hol találhatunk megbízható embert?A kérdésre nehéz felelni. De talán segít a válaszadásban az, hogy olyan Urunk van, akiben bízhatunk, és aki a golgotai kereszten minden megbízhatatlanságunkat és tehetetlenségünket elszenvedte, de feltámadásával le is győzte azokat, és a gonosz minden hatalmát. Az Úrban bízva, mi magunk is megbízhatóbbak leszünk, és minden csalódásunk ellenére is vállaljuk azt a kockázatot, hogy bízzunk a másikban! Bizalom nélkül nem lehet élni. Az Úrtól kapott szeretteink az Úr eszközei életünkben, bizalmunk elsődleges támaszai.
 • Amikor mérges és kétségek között vagy, amikor összezavarodott és megsebzett vagy, akkor ne fordulj el Istentől, inkább fordulj felé, mert ő az egyetlen, akinek hatalma van arra, hogy igazán megvigasztaljon.
 • Ha fájdalmaid vannak, és elfordulnál Istentől, hová mehetnél? Senki nem képes úgy segíteni, ahogyan Isten tud. Tehát, ahelyett, hogy elfordulsz Istentől, hívd segítségül erejét és bölcsességét.
 • Az, hogy Jézus követője vagy, nem ment fel téged az élet problémái alól; de Isten bölcsessége és ereje elérhető a számodra. Fordulj Istenhez, és ő megmutatja neked, hogy mit tegyél, és megadja hozzá az erőt is.
 • Azokról a dolgokról, amelyek nem számítanak, könnyedén beszélgetünk. De amikor a félelmeinkről, a magányosságunkról, a bűntudatunkról vagy a szeretethiányunkról van szó, bezárkózunk, és hallgatunk, mint a sír.
 • Nem akarjuk meghallani az igazságot, ha az nem tetszik. Hallottad a házastársad kérését, hogy szeretné, ha több időt fordítanál rá, vagy amikor a gyermeked azt mondta: „szeretlek”. És hallottad a sóhaját is, amikor semmit sem válaszoltál. Elmenekülsz és elrejtőzöl, mert vagy nem tudod, hogyan add meg neki, amit szeretne, vagy nem akarod megfizetni az árat. Mindannyiunknak megvannak a búvóhelyei: a munkánk, a szokásaink, vagy olyan kapcsolatok, melyek nem kívánnak őszinte érzelmeket. Ennek eredményeként bensőkben felgyülemlenek a dolgok. De minden menekülési technikánk még mélyebbre taszít a némaság örvényébe.
 • Isten olyannak teremtett, hogy szükségünk van érzésekre, érintésekre és érzelmeink kifejezésére. Meddig bújsz még álarcod mögé, meddig tagadod betöltetlen szükségeidet és elfojtott félelmeidet?
 • Isten mindig hűséges. Amit ő ígér, azt teljesíti.
 • Bizton támaszkodhatom Isten ígéreteire.

 

Imádság: Drága Urunk, segíts hinnünk igédben és meglátnunk téged, mint hűséges Istenünket életünk minden eseményében! Ámen.

Vélemény, hozzászólás?