A Szentírás vándorútja

Categories: Gyülekezeti hírek

 

 

 

A Reformáció 500. és a Tiszántúli Református Egyházkerület fennállásának 450. évfordulója alkalmából vándorútra indított Szentírás megérkezett Nyíregyházára, a Kertvárosi gyülekezetbe is. A kálmánházi reformátusok küldöttsége hozta és adta át a Bibliát valamint a közösség áldáskívánásait ünnepi istentisztelet keretein belül. Közösen figyeltünk  Istenünk szavára és dicsőítettük Urunkat. A mai napra kijelölt Igéket a következő testvérek olvasták fel: Vadnay Ákos, a gyülekezet gondnoka, Csatlós Sándor és Czura Istvánné presbiterek. Ezen kívül Kapi Gáborné és Czura Istvánné egy-egy a Bibliáról szóló vers elszavalásával hozta közelebb szívünkhöz Isten Igéjét.

A prédikáció a napi újszövetségi szakaszról, Pál apostol Rómaiakhoz írott levele 15. részéről szólt. Katona Béla, a gyülekezet lelkésze azt hangsúlyozta ki, hogy az erőtlen ember az erős Istennel kapcsolatba kerülve nagy dolgokra képes. Nem magunktól vagyunk erősek, hanem Krisztusban. Ez pedig felelősséget jelent, az erőtlenek felkarolását, segítését. Aki erős, annak ereje az Úrban van és ezt alázatosan hordozva vállalhatjuk fel mindazt, amit ránk bíz Megváltónk.

Az istentisztelet után mindenki beírhatta nevét abba a nagy könyvbe, mely szintén gyülekezetről gyülekezetre jár és megörökíti az alkalmakon jelenlévőket. Ezen kívül a Magyar Bibliatársulat Biblia és Reformáció című kiállítását is elolvashatták, megtekinthették a gyülekezet tagjai. A presbitérium 6 fős küldöttsége felkészült arra, hogy a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközségbe vigye a Bibliát és áldáskívánását.

Vélemény, hozzászólás?