Nyertes pályázatunk tudnivalói:

  • kedvezményezett neve: Nyíregyháza- Kertvárosi Református Egyházközség
  • projekt címe: A társadalmi szerepvállalás fejlesztése és a közösségek összefogása Nyíregyházán
  • szerződött támogatás összege: 24 999 999 Ft
  • támogatás mértéke: 100%
  • projekt tartalmának bemutatása
  • projekt tervezett befejezése: 2020.04.01.
  • EFOP-1.3.5-16-2016-00236 

A projekt tartalmának bemutatása: 

Projektünket Nyíregyháza településen kívánjuk megvalósítani. Az itt élő fiatal, felnőtt és idős generációkat kívánjuk elérni és fogjuk komplex programokkal ellátni. Programjaink, a szakmai megvalósítás fő szempontjaihoz 100 %-ban igazodnak, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának HEP- jéhez, valamint a járási esélyegyenlőségi célokhoz. Projektünk átfogó célja, hogy a helyi közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándéka és képessége erősödjön, az önkéntesség népszerűbbé váljon, az aktív társadalmi szerepvállalást és a karitatív tevékenységek megerősítését az értékalapú társadalmi összetartást erősítő programok megvalósításával, elsősorban a különböző szocio-kulturális körülmények között élő, hátrányos helyzetű, vagy szegénységben élő csoportok társadalmi felzárkózását segítő tevékenységek támogatásával, illetve a karitatív tevékenységre való hajlandóság növelésével kívánjuk elérni. Ezt olyan komplex szolgáltatások nyújtásával érjük el, amelyek egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat. Célkitűzésünk: a családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a sikeres életkezdetre, a fiatalok összeszervezése fórumok és klubok létrehozásával, az önkéntesség népszerűsítése és oktatása,  önkéntes városszépítő és szemétszedés programokon, illetve rendezvényeken keresztül, hagyományőrzés és átadás fontosságának az elmélyítése a generációk közötti kommunikációs platformok kialakításával, háromgenerációs találkozók szervezése, kompetencia-fejlesztés, melyek hozzájárulnak a harmonikusan, összhangban élő családok kialakulásához és működtetéséhez; az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével a közösségben élő idős emberek tapasztalatainak átadása a fiatalok számára rendezvényeken és csoportos foglalkozásokon; a sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal szorosan együttműködve az Önkormányzattal és a családsegítő intézményekkel, egy fő közösségi animátor és egy fő ifjúség fejlesztő szakmai bevonásával. 6 db együttműködési megállapodással rendelkezünk a projekt sikeres megvalósításához.

Összesen 5000 főt kívánunk bevonni és a 36 hónap alatt 75 db, a pályázat céljaihoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítását megvalósítani. A tervezett szakmai programok összhangban vannak az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitűzéssel. A beruházási prioritáson belül az 1.2 és az 1.3 „Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéseken belül „a fiatalok vidéken, helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása és a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása és a civil társadalom megerősítése által” elnevezésű főbb beavatkozásokhoz kapcsolódik. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához, azáltal, hogy a társadalmi felzárkózással kapcsolatban megfogalmazott intézkedések alapeleme az együttműködés, a társadalmi kohézió, a közösségért, a személyes sorsért vállalt felelősség megerősítése, mely összhangban van az EU 2020 és az NRP-ben rögzített célokkal. Illeszkedik továbbá a Nemzeti Ifjúsági Stratégiához, az Új Nemzedék Jövőjéért Programhoz, a Nemzeti Önkéntes Stratégiához és az Idősügyi Nemzeti Stratégiához.

A helyi igényeket nagyon jól ismerjük és ez alapján állítottuk össze szakmai programunkat. Szakmai tervünk részletesen tartalmazza a programokat és azok célcsoportra gyakorolt hatásait. Az „A” és ”C” tevékenységeket vállaljuk, programjainkkal elérni kívánjuk a lakosságban élő különböző generációkat, fiataloktól az idősekig, hogy így erősítsük a társadalmi együttműködést és szerepvállalást. Az alábbi programokat valósítjuk meg: Önkéntes képző tréning, Célcsoport toborzása, Önkéntes kiadvány/ Önképzés, Generációs fórum, Önkéntesség megszervezése, Hagyományőrző nap, Családi háromgenerációs találkozó, Fiatalok családi életre való felkészítése, Családi tapasztalatcsere pont, Fiatalok fóruma, Közösségi és önkéntes pont kialakítása, Önkéntes nap, Önkéntes szemétszedés, Önkéntes településfejlesztés/ szépítés program, Fenntartható fejlődés klub, Hagyományőrző önkéntes kézműves kör, Eszközbeszerzés.

A projekt időszakon túl is fenn kívánjuk tartani a Hagyományőrző rendezvényt, melynek finanszírozhatósága hosszú távon megoldható. A projekt rövid és hosszú távú célja, hogy Nyíregyházán élők között kialakuljon egy szoros együttműködés, az önkéntesség szellemisége, hogy a családok harmonikusak éljenek, a fiatalok bátran vállaljanak családot, csökkenjenek a generációs szakadékok, fontos legyen a hagyományőrzés és átadás. A fenntarthatósági és esélyegyenlőségi vállalásaink szakmai tervünkben találhatóak.

A „Projektenkénti egységköltség” tábla tartalmazza a projekt hátralevő részére érvényes egységköltség mértékét, a projektben vállalt megvalósítandó kontaktusok számát, a szakmai tevékenységeket, illetve azok ütemezését.”