• Vasárnap, 10.30: Istentisztelet a templomban
  • Vasárnap, 10.30: Gyerek-istentisztelet a gyülekezeti teremben (Kazinczy u. 4) 
  • Szerda, 17.30 (nyári időszámításkor: 18.00): Bibliaóra a gyülekezeti teremben
  • Ünnepek előtt bűnbánati alkalmak szerdán és pénteken, 17.30 (nyári időszámításkor: 18.00): a templomban
  • Szombat, 17.30 (nyári időszámításkor: 18.00): Énekkari próba a gyülekezeti teremben
  • Presbiteri bibliaóra: minden hónapban, előzetes egyeztetés szerint

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alkalmainkra Jézus szavaival:

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok

terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11:28)