• Vasárnap, 10.30: Istentisztelet a templomban
  • Vasárnap, 10.30: Gyerek-istentisztelet az ÉNO-ban (Kazinczy u. 4) (További részletek itt olvashatóak)
  • Szerda, 17.30 (nyári időszámításkor: 18.00): Bibliaóra az ÉNO-ban
  • Ünnepek előtt bűnbánati alkalmak szerdán és pénteken, 17.30 (nyári időszámításkor: 18.00): a templomban
  • Szombat, 17.30 (nyári időszámításkor: 18.00): Énekkari próba az ÉNO-ban
  • Presbiteri bibliaóra: minden hónapban, előzetes egyeztetés szerint

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alkalmainkra Jézus szavaival:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok
terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11:28)