Házasság Hete

Categories: Gyülekezeti hírek

Gyülekezetünkben a 2021. február 14-én tartandó istentiszteletünkön hangzik tanítás a házasság témájában. Alkalmaink 8.00 és 10.30 órakor kezdődnek.

Addig is a Napi Ige és gondolat szolgálatának házassággal kapcsolatos útravalóit olvashatják az alábbiakban napról napra:

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

  1. február 14. vasárnap

*******************************

Boldogíts!

„Aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Péld 11:25)

„Aki boldog szeretne lenni, ne házasodjon, mert házasságban élni annyit tesz, mint boldogítani.” Akárki fogalmazta is meg az előbbi mondatot, nagy igazságot állapított meg. S egyben láthatjuk is a sok boldogtalan, szétesőben lévő házasság alapproblémáját: férj és feleség is szeretne boldog lenni, de nem ismerik a kifejezést: boldogítani. Pedig ez a lényeg: boldoggá akarom tenni a házastársamat.

Igénk mondja: „aki mást felüdít, maga is felüdül.” Érted a titkot? Ne a magadét keresd, hanem munkáld a másikét! A másik örömét, boldogságát. S közben, amikor adsz, te is kapsz. Amikor a házastársad boldogságát segíted elő, te is boldog leszel. Mert megérzed, amit Jézus így mondott: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”

Nagyszerű dolog kapni, de ha megérzed és megérted, hogy van ettől is nagyobb dolog, még pedig az, ha adni tudsz, akkor az önzésből önzetlenség lesz, akkor nem te leszel saját életed középpontja, nem magad körül fog forogni minden és mindenki. Mert már nem várod el. Mert tudod, hogy nem ez a jó.

Az Úr tud bennünket megtanítani arra, hogy boldogítsunk. Ha Ő életünk középpontja, akkor tudunk igazán boldogítani. S ha boldogítunk, magunk is boldogok leszünk. Ha pedig a házastársunk is túllát önmagán és nem a saját boldogságát keresi, hanem a mienket, ott valami csodálatos egység fog kialakulni. Egy olyan felülről való, Istennek tetsző, amelyben jó élni férjnek és feleségnek is.

Hadd kérdezzelek meg: neked boldog a házastársad? Nem a te boldogságodra kérdezek rá, hanem a házastársadéra! Hidd el: az ő boldogságától nagyban függ a tied! Ha nem boldog melletted a házastársad, azt ne a körülményeidre fogd, benned van a hiba, még nem tanultál meg boldogítani. De még változtathatsz. Indulj, ne késlekedj! Naponta boldogíts!

(Katona Béla, Nyíregyháza-Kertváros)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Rendkívül hálás vagyok a házastársamért. Köszönöm, hogy hozzám illő társat kaptam Tőled, akit boldogíthatok és akiről elmondhatom, hogy engem boldogít. Tőled kapunk ehhez erőt, szeretetet és minden egyéb szükséges dolgot. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Aki olyan kevéssé ismeri az emberi természetet, hogy a boldogságot abban keresi, hogy mindent megváltoztat, kivéve a saját beállítottságát, hiábavaló erőfeszítésre pazarolja az életét, és csak megsokszorozza a bánatot, amit eltüntetni szeretne.

 

 

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2021. február 13. szombat

*******************************

Csak hármasban sikerülhet

 

A hármas fonál nem szakad el egyhamar. (Prédikátor 4,12b)

2000. július 29-én hivatalosan is házasok lettünk a férjemmel. Ez az Ige volt az, amit mindenki olvashatott az esküvői meghívónkon. Ez az Ige volt az, ami nem csak a papíron mutatott nagyon szépen, hanem így is gondoltuk. Akkor még semmit sem tudva az életről, a nagybetűs életről, ami előttünk állt, ebben az egyben biztosak voltunk: ketten kevesek vagyunk ehhez a „történethez”, amiben vagyunk, ami ránk vár.

És bizony az évek ezt be is igazolták. 2 évtized boldogság, 3 gyermek felcseperedése, gyülekezeteinkben és családunkban megélt sikerek MELLETT…Rengeteg küszködés, harc, szenvedés, betegség, próbatétel. Ezek az utóbbi dolgok, amikről sohasem felejtkezek el beszélni akkor, amikor egy-egy jegyespár beül hozzám jegyesoktatásra. Sokszor átgondolom: ábrándítsam ki őket, keserítsem el őket, a rózsaszín ködöt én oszlassam el még a házasságkötésük előtt? De mindig megerősít ennek az Igének az előzménye, hiszen a Prédikátor is nyíltan beszél arról, hogy érhetik támadások, csalódások, kihívások az embereket, de ha ketten vannak együtt és egymásba kapaszkodva mennek előre, akkor fáradozásuknak szép eredménye lesz. Így volt ez évezredekkel ezelőtt, és így van ez ma is. Semmi sem változott. Mint ahogy az sem, hogy egy kettes fonáltól sokkal erősebb egy hármas fonat. Ezért jelenti ki a Prédikátor erőteljesen, hogy a hármas fonál nem szakad el egyhamar.

Ha beleszövünk a házas életünkbe egy harmadik szálat, akkor az még erősebb, strapabíróbb lesz. Sokan azt gondolják ennél az Igénél, hogy egy gyermek az, akit érteni kell itt a harmadik fonál alatt. De hányszor látunk rá példát, hogy ha egy házasság megromlik, egy gyermek sem tudja megmenteni. Nem ő lesz az, aki miatt megmarad és rendeződik egy házasság, ő csak elszenvedője lesz a megromlott, aztán szétszakadt házasságnak. És sajnos manapság rengeteg példát látunk arra is, hogy keresztyén emberek válnak el, akik Istent is bekapcsolták a fonatukba. Mi lehet akkor a gond? Nincs erre egyértelmű magyarázat, és a Prédikátor is azt mondja, hogy nem szakad el „egyhamar”, nem azt mondja, hogy soha. Mert emberből vagyunk, mert a sátán a házasságokat is megkísérti, megpróbálja a jól működőt működésképtelenné tenni. De ha ebben a hármas fonatban mindenkinek van mindenkivel kapcsolata minden nap, ami mély, őszinte, bizalmi, akkor bizony ez a fonál napról-napra erősebb lesz, és Isten kegyelme fogja körbevenni, megerősíteni és megszilárdítani.

Testvérem! Őszintén: Milyen a kapcsolatod a házastársaddal és Istennel? Mindennapi, mély, őszinte és bizalmi? A válasz a te szívedben van J. (Tóth Viktória, Abaújvár)

**************************

Imádság:

Uram, köszönöm neked az életemet, a házastársam és gyermekeim életét. Áldalak mindenért, ami tettél, amit teszel és amit tenni fogsz az életünkben. Könyörgöm ezért a hármas fonálért, amelyben elhelyeztél, hiszem, hogy ez a te akaratod volt, kérlek őrizz meg bennünket, házasságunkat, családunkat. Végy körbe bennünket a szereteteddel, kegyelmeddel! Ámen

*************************

A nap gondolata:

Azoknak, akiknek szeretete Istenben egyesül, s akik az Ő szeretetét kérik, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretet és az öröm egyszer elhagyja őket. (C.H. Spurgeon)

 

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

2021. február 12. péntek

*******************************

 Repülj!

 

„… akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40,31)

 

Debreceni fiatalokként, akik évente egyszer jutottunk hegyek közelébe, nem győztünk rámosolyogni a fák között kibukkanó – akkor éppen: börzsönyi – völgyek, távoli magaslatok szépségére. Jó öt órás túrázás után, amikor már mindegyikünk kulacsából kifogyott a víz, az elől lépdelő társunk örömmel kiáltotta: „Nézzétek! Forrás!” Odarohantunk, és először nagyot ittunk a kristálytiszta vízből, majd, amikor már a kulacsokat is megtöltöttük, körbenéztünk. Üdítő tisztás volt; zöld pázsittal, öreg, magas fákkal. Nem tudtuk levenni róluk a tekintetünket. Vezetőnk, a helyi falvak egyikéből felkért középkorú férfi végignézett rajtunk, aztán unottan megvonta a vállát: „Én nem tudom, mit esztek rajta, én csak akkor jövök fel ide, ebbe a sziklás lyukba, ha fizetnek érte.”

Mi volt a baj, ezzel a hegyi emberrel? Képtelen volt örülni annak, ami körülvette. Míg fiatal volt, biztosan megmászta néha a csúcsokat, de egy idő után nem is vágyakozott kilépni a völgyből.

Erről szól a házasság. Végig lehet élni – kényelmesen. Pillanatra sem kilépni a kicsit unalmas, de legalább biztonságos egyhangúságból. De lehet úgy is, hogy az ember kézen fogja a társát, és ketten, együtt, nap mint nap felfedezik azokat a lehetőségeket, amikkel Isten kívánja színesebbé, változatosabbá, izgalmassá tenni nappalaikat és éjszakáikat.

Hol vannak ezek a házasság-éltető erők? Nincsenek elrejtve; ott vannak előttünk! Bennünk. Szívünkben, szánkban, ötleteinkben, megértő csendességünkben.

Petőfi jut eszembe: „Mit nekem te zordon Kárpátoknak / Fenyvesekkel vadregényes tája! / Tán csodállak, ámde nem szeretlek, / S képzetem hegyvölgyedet nem járja. / Lenn az alföld tengersík vidékin / Ott vagyok honn, ott az én világom; / Börtönéből szabadúlt sas lelkem, / Ha a rónák végtelenjét látom.

Fussanak hát neki, és repüljenek azok a sas-lelkű házasságok! Magasra!

(Dr. Kereskényi Sándor, Szeged-Honvéd tér)

******************

Imádság:

Párokat egymáshoz igazító jó Isten! Bátorítsd a szárnyukat próbálgató fiatalokat; reptesd meg a házasságban élő párokat; simogasd meg a társ nélküli „szárnyasokat”, vigasztald meg a párjukat elvesztő „madarakat”! Ámen

****************

A nap gondolata:

Egy hosszú házasságban szavak nélkül is lehet veszekedni, viszont ahhoz nem kellenek szavak, hogy azt mondjuk a másiknak, „szeretlek”. (Fredrik Backman)

NAPI IGE ÉS GONDOLAT

***

  1. február 11. csütörtök

*******************************

 Krisztusi szeretet a házasságban is

Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté. Még mindketten meztelenek voltak: az ember és a felesége is, de nem szégyellték magukat.  (1Mózes 2,23-25)

Kezdetben a feleségemnek és nekem közös email címünk és facebook profilunk volt. Idővel ő létrehozott egy külön email címet és facebook profilt. Nehezen éltem meg ezt a „digitális” válást!  Amikor a „meztelenek voltak” szavakat olvasom, ez a „digitális válás” is eszembe jut. Amikor ezeken elmélkedem, arra is gondolok, hogy az első emberpár kapcsolatát semmi se árnyékolta be! Nem volt bennük és közöttük a bűn! Se az asszonyember, se a férfiember nem kellett semmit eltitkoljon a másik elől, jelszóval levédjen! Az lehetett a másik előtt, aki volt!

A bűnesetkor ez romlott meg! Azóta van mit szégyelljek és titkoljak, eltakarjak, jelszóval is levédjek a társam előtt?! Ha a társam minden gondolatom, minden pillantásom, minden érzésem ismerné, vajon, nem lenne valamelyik szégyellnivaló, esetleg válóok?

Házasság hetében vizsgáljuk meg magunkat: van, amit szégyellni kell a társam előtt? Mit tegyek akkor, ha sok mindent rejtegetni kell, ha sok a szégyellnivaló? Mit tegyek ezzel a terhemmel?

Drága férfitestvérem, asszonytestvérem, jó hírem van! Ez a szégyen nélküli ”testi és lelki meztelenség” újra elérhető! Már itt „gyakorolható”! Ehhez oda kell menni a kereszthez, Jézusban minden házasfél és házasság megmosódhat, meggyógyulhat és szentebbül, Krisztusban megerősödve, Krisztus bocsánatában megújulva kegyelemmel teljesebbé válhat!  Krisztusban nincs szégyellnivaló, Krisztusban naponta megújulhattok! Amint Krisztus szereti az egyházat, hogy önmagát adja érte, úgy szeressétek ti is egymást. Ugye milyen jó ebben a szeretetben lenni Krisztussal és ezt a krisztusi szeretetet gyakorolni a házasságban? (Székely Zsolt Ferenc, Hencida).

 

**************************

Imádság:

Mennyei Atyám! Te ismered a párkapcsolatomat! Hálát adok Neked Úr Jézus, hogy tebenned megtisztulhat, megújulhat és megerősödhet ma is minden házasság. Ámen.

 

*************************

A nap gondolata:

A felnőttkorban tapasztalt biztonságos kötődés egyik fontos alapja a vágyak őszinte és szemrehányás nélküli közlése. A kötődési szükségletek rossz vagy nem kommunikálása sok-sok konfliktus forrása, de nem szabad megijednünk a konfliktustól, hiszen minden konfliktus valójában kétségbeesett kísérlet a kapcsolat helyreállítására. Érdemes tehát meglátni a veszekedések mögötti valós indíttatásokat: a vágyainkat és szükségleteinket. A biztonságos kötődés esetén képesek vagyunk kérni, ez a bizonytalan kötődéskor követelőzésbe fordul át. Van, amikor teljesen szétkapcsoltak a felek, ilyenkor a házastársak visszavonulnak, nem kapcsolódnak egymáshoz.

*********************************

Napi Ige és gondolat-2021.február 7. vasárnap

Napi Ige és gondolat-2021. február 8. hétfő

Napi Ige és gondolat-2021.február 9. kedd 

Napi Ige és gondolat-2021.február 10. szerda

 

Vélemény, hozzászólás?