A presbiteri tisztújítás eredményei
2023. október 8.

A presbiteri tisztújítás eredményei

PRESBITERI TISZTÚJÍTÁS
A 2023. október 8-án tartott választói közgyűlésen a presbiteri tisztújítás törvényes rendben, békességben lezajlott gyülekezetünkben. A Választói Névjegyzék 136 főt számlál. A jelenlévő 48 szavazójoggal rendelkező egyháztag 47 érvényes szavazatot adott le. Ennek alapján a következő eredmények születettek:
Főgondnok: Nagy Viktor 47 szavazat
Presbiterek:
1. Deveráné Flaskár Zita 36 szavazat
2. Gebri Nándor 32 szavazat
3. Hrotkóné Páricsi Éva 27 szavazat
4. Nagy Viktor 47 szavazat
5. Pogácsásné Balogh Edina 41 szavazat
6. dr. Sarkadi Zoltán 46 szavazat
7. Ster Miklós 33 szavazat
8. Szilágyiné Balla Anita 27 szavazat
A 2024. január 1-től esedékes, 6 éves presbiteri ciklus presbitériuma a következőkből áll:
Főgondnok: Nagy Viktor
Presbiterek: Deveráné Flaskár Zita, Gebri Nándor, Pogácsásné Balogh Edina, Dr. Sarkadi Zoltán, Ster Miklós
Pótpresbiter lett: Hrotkóné Páricsi Éva és Szilágyiné Balla Anita
Legyen áldás a gyülekezetért végzett fáradozásaikon, szolgálataikon!