Presbiteri tisztújítás
2023. augusztus 9.

Presbiteri tisztújítás

PRESBITERI TISZTÚJÍTÁS

 

Az idei évben az ország valamennyi református gyülekezetében presbiteri tisztújítás lesz, természetesen a mienkben is. Ezzel kapcsolatban több döntés is született a legutóbbi presbitergyűlésen.

A presbitérium megválasztotta a 3 tagú Választási Bizottságot, melynek szerepéről lentebb olvashatnak a Testvérek.

A Bizottság tagjai: Fintor Attiláné Ildikó, Gulyás Róbertné Éva és Katona Béla lelkipásztor (utóbbi hivatalból, az egyházi választási törvény kötelezi rá).

 

TUDNIVALÓK:

 

·      A Választási Bizottság feladata a tisztségviselőválasztás folyamatának koordinálása.

·      Ezt 3 embert keressék a Testvérek, ha van javaslatuk az új presbitérium tagjaira vonatkozóan.

·      Hármuk közül bárkit megszólíthatnak a Testvérek, ha javaslatuk van a leendő presbitérium tagjaira vonatkozóan. Nem kell mindhármukat megkeresni, elég egyiküket, hiszen a Választási Bizottság tagjai beszélnek egymással, összedolgoznak, egyeztetnek.

·      A jelenlegi presbitérium tagjait nem kell javasolni, ők már meg lettek kérdezve és írásban nyilatkoztak arról, hogy a következő 6 éves ciklusban szeretnék-e betölteni a gondnoki vagy a presbiteri tisztséget.

·      Szóban is meg lehet keresni Bizottságot, de ezen írásbeli anyag részét képezi egy oldal, melyet kitöltve szintén lehet javaslatot tenni a leendő presbitérium tagjaira.

·      A következő bő két hónapban gyakran lesz szó istentiszteleteinken a presbiteri tisztújításról, melyre vonatkozóan egyházi törvényeink szoros határidőket is szabnak. A Választási Bizottság tagjai felé a jelöléseket 2023. szeptember 3-ig lehet megtenni, azt követően indul a jelöltek felkeresése, nyilatkoztatása és véglegesítése.

·      A tisztújítás időpontját a presbitérium 2023. október 8-ra tűzte ki.

·      Hordozzuk imádságban a tisztújítás egészét, hogy mindenek ékesen és szép rendben, Isten dicsőségére és gyülekezetünk javára történjenek!