Konfirmáció

Categories: Gyülekezeti hírek

2018. május 13-án, a vasárnapi istentiszteleten 8 fiatal készült arra, hogy a szüleik és keresztszüleik által, a keresztelésükkor tett fogadalmat magukra vegyék.

Az ünnepi istentiszteletre megtelt templomunk. Az igehirdetés a Róma 5:1-11 alapján hangzott. Szó volt a hit általi megigazulásról, az Istennel való megbékélésről, a csak Jézusban kapható bűnbocsánatról és örök életről, az Igeolvasás fontosságáról.

Aztán sor került a fiatalok bizonyság- és fogadalomtételére. Katonáné Farkas Ibolya lelkipásztor készítette az ifjakat a konfirmációra és ő kérdezte ki a tanult kátét az izgatott fiataloktól, akik szégyent nem vallva tettek bizonyságot ismereteikről. Katona Béla lelkipásztor kért áldást egy-egy Igével a konfirmandusokra, majd Vadnay Ákos, a gyülekezet gondnoka köszöntötte meleg szeretettel és biztatta hitük gyakorlására, megélésére őket.

Áldást kérünk mindnyájuk életére, szeretteire, tanulmányaira, Krisztus-követésére.

Vélemény, hozzászólás?