Újra nemcsak online istentiszteleteket tartunk…

Categories: Gyülekezeti hírek

Kedves Testvéreink!
A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és Esperesi Kara a kormányzati intézkedések bejelentése után a következő útmutatással él a 2020. évi karácsonyi ünnepkör megünneplésére vonatkozóan:
1. A Zsinati Elnökségi Tanács 2020. december 2-i ajánlása szerint adventkor, karácsonykor, az óévi és újévi ünnepek alatt lehetséges személyes jelenléttel is templomi istentiszteletet tartani a hatályos kormányzati és biztonsági előírások szigorú betartásával és az alábbi általános szabályok figyelembe vételével, melyek a következők: kötelező a kézfertőtlenítés, az orrot és szájat eltakaró maszk használata, és a biztonságos távolságtartás érdekében ülőhelyek kijelölése, az ülőhelyek, kilincsek fertőtlenítése, a szellőztetés, valamint a közös templomi éneklés lerövidítése.
2. A templomokban és a gyülekezeti termekben a korábban már megállapított létszámkorlátig lehet személyes jelenléttel istentiszteletet tartani (4 m2/fő). Ahol ez indokolt, több istentisztelet megtartását javasoljuk (az alkalmak közötti szellőztetést biztosítva).
3. Azok az egyházközségek, amelyek a fenti feltételeket nem tudják megteremteni, kérjük, továbbra is mellőzzék a személyes jelenléttel tartott istentiszteletet.
4. Kérjük, hogy a hagyományos ünnepi szeretetvendégségeket mellőzzék.
5. Ha az időjárás és a megfelelő terület ezt megengedi, szabadtéri istentiszteletet is lehet tartani.
6. Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, az online közvetítéseket továbbra is biztosítsák, mert így azok is csatlakozhatnak azistentiszteleti közösséghez, akik a létszámkorlátozások miatt vagy egészségük megóvása érdekében nem tudnak személyesen részt venni a templomi alkalmakon.
7. Az úrvacsorai közösség ünneplésére csakis a korábban bevezetett biztonsági előírások betartásával kerüljön sor. (Ld. a pünkösdre kiadott úrvacsorai ajánlást.)
8. Egyházunk különböző honlapjai folyamatosan tájékoztatást adnak interneten, illetve televízión közvetített istentiszteletekről, ezekbe is bekapcsolódhatnak otthonukban azok, akik személyesen nem tudnak istentiszteleten részt venni.
9. A hétközi istentiszteleti alkalmakra is a fenti szigorú szabályok érvényesek.
10. Az egyházi hivatalok nyitva tartásáról az érintett egyházközségek elnöksége rendelkezzen.
11. Amennyiben egy adott településen az egyházközség elnöksége úgy látja, hogy a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé az istentiszteletek biztonságos megtartását, ott – a rendkívüli helyzetre vonatkozó felhatalmazásuknak megfelelően – dönthet arról, hogy nem tartja meg személyes jelenlét mellett az istentiszteleteket.
Kérjük Testvéreinket, hogy kövessék figyelemmel és minden tekintetben tartsák be a kormányzati előírásokat és a helyi rendeleteket.
Köszönjük mindenkinek a rendkívüli helyzetben hozott intézkedéseink megértő tudomásul vételét. Köszönetet mondunk minden Testvérünknek az egész évben végzett hűséges szolgálatáért és helytállásáért. Hordozzuk imádságban a betegeket, a gyógyítókat, az ápolókat, a szociális ágazatban dolgozókat, a kutatókat és a döntéshozókat! Isten vigasztaló szeretetét kérjük gyászoló testvéreinkre. Hirdessük a testet öltött Igében megjelent isteni kegyelmet, tegyünk hitet Isten örökkévaló hűségéről, hordozzuk alázattal és reménységgel a nehéz időket! „Ő a mi békességünk.” (Ef 2,14)
Gyülekezeteink tagjainak és lelkipásztorainknak áldott adventi készülődést és kegyelemteljes karácsonyi ünnepet kívánunk. Testvéri köszöntéssel:
2020. december 8.
A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és Esperesi Kara
**********************************************************************
Kedves Testvérek!
Egyházi vezetőink útmutató sorai gyülekezetünkben a következőket jelentik:
Istentiszteleti alkalmaink – melyeknek helyszíne még mindig a gyülekezeti terem – újra a korábban megszokott időben és rendben tartatnak:
· 2020. december 13. vasárnap (advent 3. vasárnapja): 8.00 és 10.30
· 2020. december 20. vasárnap (advent 4. vasárnapja): 8.00 és 10.30
· 2020. december 24. csütörtök (szenteste): 16.00
· 2020. december 25. péntek (karácsony 1. napja): 8.00 és 10.30
· 2020. december 26. szombat (karácsony 2. napja): 8.00 és 10.30
· 2020. december 27. vasárnap: 8.00 és 10.30
· 2020. december 31. csütörtök (óév): 16.00
· 2021. január 1. péntek: 8.00 és 10.30
· 2021. január 3. vasárnap: 8.00 és 10.30
· 2021. január 10. vasárnap: 8.00 és 10.30
Úrvacsorát jelen körülmények között nem fogunk osztani.
Gyermek-istentisztelet és konfirmációi előkészítő vasárnaponként 10.30 órakor kezdődik.
Amennyiben változás történik, hírt adok róla!
További áldott adventet kívánva: Katona Béla

Vélemény, hozzászólás?